Europos edukacinių tyrimų asociacijos(EERA) pareiškimas dėl Švietimo tyrimų rėmimo Ukrainoje

Europos edukacinių tyrimų asociacija (EERA) vienareikšmiškai smerkia Rusijos invaziją į Ukrainą ir ragina nedelsiant nutraukti bet kokį smurtą šioje šalyje. Šiai pozicijai vienbalsiai pritarė EERA taryba, asociacijos valdymo organas, atstovaujantis nacionalinėms asociacijoms narėms. Mes ir toliau siūlome solidarumą ir paramą savo kolegoms Ukrainoje ir teiksime tam prioritetą ateinančiomis dienomis, savaitėmis ir mėnesiais.

Kaip asociacija EERA yra įsipareigojusi remti edukacinius tyrimus visuomenės labui. Mes teikiame pirmenybę dalyvavimui, dialogui ir diskusijoms organizacijoje, atstovaujančioje 42 asociacijas nares iš 37 šalių ir regionų iš visų Europos kampelių. Šios pagrindinės mūsų misijos veiklos yra nepaprastai sunku imtis smurto ir konfliktų apimtoje situacijoje. Kaip švietimo tyrimų organizacija, mes ypač suvokiame žalą, daromą visuose ugdymo tęstinumo etapuose, ir ilgalaikį šių traumuojančių patirčių poveikį visų amžiaus grupių besimokantiems ir švietimo darbuotojams, taip pat švietimo tyrėjams už akademinės bendruomenės ribų. Pripažįstame savo kolegų iš Ukrainos edukacinių tyrimų asociacijos (UERA) drąsą ir įsipareigojimą, kurie toliau vykdė gyvybiškai svarbias užduotis, susijusias su švietimu ir edukaciniais tyrimais tiek Ukrainoje, tiek tarp  kitų šalių.

Po konsultacijų su mūsų kolegomis UERA, EERA įsipareigojo ieškoti praktinių būdų padėti Ukrainos švietimo tyrėjams. Artimiausiu laikotarpiu:

1) Panaikinamas poreikis UERA mokėti nario mokesčius artimiausioje ateityje.

2) Nemokamas  dalyvavimas visiems Ukrainos mokslininkams, norintiems dalyvauti ECER 2022 ir vėlesniuose ECER asmeniškai arba internetu.

3) Suteikiamos visos stipendijos visiems pradedantieji tyrėjams iš Ukrainos, norintiems dalyvauti „ERC 2022” ir vėlesnėse „ERC”  fiziškai arba internetu.

4) Susiejame EERA nacionalines asociacijas su informacijos tvarkymo centrais, pvz., https://scienceforukraine.eu/, kad paskelbtumėte bet kokią informaciją, kurią jie gali surinkti apie paramą Ukrainos mokslininkams atitinkamose šalyse.

5) Nustatome specialias finansavimo galimybes Ukrainos mokslininkams, kurie nori tęsti savo darbą ir pradėti naujas studijas visose švietimo tyrimų srityse. Tai taip pat gali apimti tyrimus, kaip pagerinti smurto, kuris buvo taikomas jų visuomenei, poveikį. UERA raginimu, šis finansavimas iš pradžių bus skirtas remti tyrėjus, kurie liko Ukrainoje, ir bus teikiama tiesioginės subsidijos pagalba bei parama natūra, kurią teiks mūsų nacionalinės asociacijos, tinklai ir partneriai, tokie kaip GENE.

Mūsų širdys yra su žmonėmis, kenčiančiais Ukrainoje ar turėjusiais išvykti iš šalies, su žmonėmis, kuriuos šis karas tiesiogiai ir netiesiogiai paliečia savo darbe ir asmeniniame gyvenime. Taip pat pripažįstame sunkią padėtį tų, kurie yra susirūpinę, bet neturi laisvės pasisakyti prieš Rusijos invaziją į Ukrainą.

Nuoširdžiai tikimės, kad smurtas ir kančios, patiriamos Ukrainoje, tuoj liautųsi. Mes įsipareigojame prisidėti prie šio rezultato kaip asociacija.

https://eera-ecer.de/news/supporting-educational-research-in-ukraine/?fbclid=IwAR2kmlo4DNRn9wLmkWkmZpFdmDVA9Yi1nq7vvw3MAm6zQxsXu76ndTx39Dc