2022 m. sausio – vasario mėn. vyko tarptautinė edukologijos srities ekspertų diskusija apie mokinių įtraukimą į mokymosi tyrinėjant projektus. Lietuvos ir Latvijos edukologijos tyrėjai bendradarbiauja su šių šalių gimnazijų mokytojais, įgyvendinant projektą „Mokytojų ir tyrėjų tinklaveika tyrinėjimu grįstam mokymuisi“, kuriuo siekiama išplėsti mokyklose taikomų tyrinėjimo metodų spektrą.

Tyrinėjimu grįstas mokymasis yra nukreiptas į kūrybingo, ieškančio ir nebijančio nežinomybės  žmogaus ugdymą. „Mokymosi tyrinėjant projektas, arba, MTP – tai mokytojo su mokiniais nuosekliai įgyvendinamos veiklos, įgalinančios mokinius siekti mokymosi tikslo žingsnis po žingsnio. MTP siekiama paskatinti ieškoti, kelti klausimus, kurti, tobulinti, atrasti, pristatyti rezultatą, reflektuoti individualiai ir bendradarbiaujant“, pasakoja projekto vadovė dr. Natalija Ignatova.

Plačiau: https://lera.lt/apie-leta/leta-projektai/