Primename apie artėjantį Edukacijos forumą. Kviečiame dalyvauti!

Kviečiame dalyvauti ugdymo mokslų atstovus, tyrėjus, doktorantus, mokyklų vadovus, švietimo ir ugdymo institucijų, vykdančių visų lygių ugdymo programas, auštųjų mokyklų, neformaliojo švietimo, savivaldybių švietimo padalinių ir regioninių mokytojų švietimo centrų, švietimo profsąjungų, nevyriausybinių organizacijų atstovus, visus, kuriems aktualūs švietimo politikos ir ugdymo pokyčiai, švietimo tyrimų ir švietimo praktikos kokybės klausimai.

Apie pranešėją

Prof. dr. Natalija Mažeikienė yra Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Socialinio darbo katedros profesorė, socialinių mokslų (edukologija) daktarė. Daugelio tarptautinių ir nacionalinių mokslinių bei edukacinių projektų vadovė ir dalyvė. Plėtoja tarpdisciplininį požiūrį, integruodama įgytą filosofijos ir edukologijos išsilavinimą. Šiuo metu vadovauja EDUATOM projektui, yra H2020 projekto SPEAR institucinė koordinatorė Vytauto Didžiojo universitete. Inovatyvių mokymo(si) metodų ekspertė, daugiau nei 20 metų tyrinėja ir diegia Mokymosi tarnaujant bendruomenei (service learning) strategiją. 

 

Kitos mokslinių tyrimų ir tarptautinių projektų sritys – tarpkultūrinis ugdymas ir lyčių studijos. Dėsto ugdymo filosofiją, socialinę ir politinę teoriją, kokybinių tyrimų metodologiją ugdymo mokslų, socialinio darbo, komunikacijos programose. Dalyvauja kelių krypčių – edukologijos, sociologijos ir komunikacijos mokslų doktorantūros programose. Dalyvauja H2020, COST, „Erasmus+“ programų projektuose. „Peter Lang International Publishing“ leidyklos serijos New Approaches in Educational and Social Sciences / Neue Denkansätze in den Bildungs- und Sozialwissenschaften redaktorė. Daugiau nei 100 mokslinių publikacijų autorė.

Projektas EDUATOM „Ignalinos atominės elektrinės (IAE) regiono branduolinio edukacinio turizmo plėtojimo didaktinės technologijos (EDUATOM)“ skirtas tirti ir diegti inovatyvias strategijas plėtojant edukacinį turizmą bei stiprinant ryšius tarp neformaliojo ir formaliojo ugdymo Lietuvoje. Šį Sumaniosios specializacijos programos projektą vykdantys Vytauto Didžiojo universiteto tyrėjai kuria virtualųjį atominio turizmo maršrutą Ignalinos atominės elektrinės regione. EDUATOM projektas bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0084) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Daugiau apie projektą: https://eduatom.eu

Data 2022 m. gegužės 26 d.
Laikas 15.00–17.00
Prisijungimas https://zoom.us/j/82685018562?pwd=eFhSTC9JSHUyWDhrRTFHYVVZcTBpUT09  ( tiesioginė transliacija)
https://www.youtube.com/channel/UCHxFzyS1l3eAxn-gXT4BHbQ
Moderatoriai doc. dr. Ilona Tandzegolskienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos vicekanclerė
dokt. Irena Raudienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja
Forumo programa
Įžangos žodis prof. dr. Saulė Mačiukaitė-Žvinienė, Vilniaus universiteto Verslo mokyklos profesorė, Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė
Pranešimas Tema „Kuriant jungtį tarp formaliojo ir neformaliojo ugdymo: naujas mokymosi vietos konceptualizavimas“
prof. dr. Natalija Mažeikienė, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros profesorė, EDUATOM projekto mokslinė vadovė
Diskusija

Diskusijos dalyviai:

dr. Arvydas Girdzijauskas, Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktorius
Snieguolė Kavoliūnienė, Vilniaus švietimo pažangos centro EDU  VILNIUS projekto „Vilnius – atvira mokykla“ (Bloomberg) vadovė
dokt. Genovaitė Kynė, geografijos mokytoja ekspertė, Lietuvos geografų draugijos prezidentė
dr. Nijolė Putrienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pedagogų veiklos skyriaus vedėja
Tomas Pūtys, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas

Baigiamasis žodis prof. dr. Liudmila Rupšienė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė
prof. dr. Loreta Žadeikaitė, ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja
Informacija pasiteirauti: el.p. [email protected], tel. 8 686 39 529;
el.p. [email protected], tel. 8 686 21 364.