Kviečiame dalyvauti ugdymo mokslų atstovus, tyrėjus, doktorantus, mokyklų vadovus, švietimo ir ugdymo institucijų, vykdančių visų lygių ugdymo programas, savivaldybių švietimo padalinių ir regioninių mokytojų švietimo centrų, švietimo profsąjungų atstovus, visus, kuriems aktualūs švietimo politikos ir ugdymo pokyčiai, švietimo tyrimų ir švietimo praktikos kokybės klausimai.

Apie pranešėjas prof. dr. Liną Kaminskienę ir prof. dr. Vilmą Žydžiūnaitę

Prof. dr. Lina Kaminskienė švietimo srityje dirba nuo 1998 metų. Tyrimų ir dėstymo tematika susijusi su švietimo inovacijų kūrimu ir įgyvendinimu, savivaldžiu, personalizuotu mokymusi, pedagogų rengimo ir jų veikmės, pedagogų profesinio augimo, profesinio rengimo ir curriculum kaitos problematika. Nuo 2014 m. iki 2021 m. – daugiau kaip dešimties disertacinių darbų gynimų komitetų narė ir pirmininkė. Publikuota daugiau kaip 40 mokslinių straipsnių, knygų skyrių, kurių didžioji dalis yra tarptautiniuose referuojamuose žurnaluose. Kartu su bendraautoriais parengtos 3 monografijos. Trijų mokslinių žurnalų („Pedagogika“ (Q3, Scopus), „International Journal of Educational Technology in Higher Education“ (Q1, Web of Science, Scopus), „Sodobna pedagogika“ (Q3, Scopus)) redakcinės komisijos narė.

Prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė yra Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, kokybinių tyrimų metodologijos akademinio viešinimo, Tarptautinės vasaros mokyklos grindžiamosios teorijos ir kokybinių tyrimų klausimais pradininkė Lietuvoje. Įgijusi 2 magistro laipsnius – edukologijos (VDU) ir slaugos (Karlskrunos technikos institute, Švedijoje) ir 2 daktaro laipsnius – edukologijos (KTU) ir slaugos (Tamperės universitete, Suomijoje). Socialinio tyrėjo mokyklos vadovė, vedusi per 150 autorinių metodologinių seminarų mokslininkams, doktorantams, tyrėjams, pedagogams, slaugytojams Lietuvoje ir tarptautiniu mastu. Publikacijos: 157 mokslo straipsniai, 47 tezės tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokslo leidiniuose, 9 monografijos, 8 mokslo studijos, 2 vadovėliai aukštajai mokyklai, 19 metodinių leidinių. Perskaityta daugiau kaip 165 pranešimai tarptautinėse ir nacionalinėse mokslo / praktikos konferencijose. Dirbusi 32 projektuose. Kaip mokslinė vadovė ar mokslinė konsultantė vadovavo 19 sėkmingai apgintų mokslo daktaro disertacijų, 53 magistro ir 56 bakalauro baigiamiesiems darbams. Oponavo 15 disertacijų gynimų, dalyvavo 28 disertacijų gynimo tarybose. Pelniusi apdovanojimus už aukščiausio lygmens mokslo produkciją, geriausius mokslo pranešimus mokslo renginiuose užsienyje, gavusi Slaugytojo garbės ženklą už nuopelnus slaugai. 1996–2011 m. atstovavo Lietuvai Europos slaugytojų tyrėjų grupėje (WENR). Profesorės mokslo tyrimų kryptys – švietimo vadyba ir lyderystė, aukštasis mokslas, profesinis tapatumas, profesijos filosofija ir vertybės, kokybinių tyrimų metodologija.

Data

2022 m. vasario 24 d.

Laikas

15.00–17.00

Moderatoriai

doc. dr. Agnė Brandišauskienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narė
Audronė Razmantienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pedagogų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė

Forumo programa

Įžangos žodis

dr. Nijolė Putrienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pedagogų veiklos skyriaus vedėja

Pranešimas

„Mokytojų studijų doktorantūroje specifika: doktorantūrų modeliai ir tarptautinė patirtis“
prof. dr. Lina Kaminskienė ir prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorės

Diskusija

Diskusijos dalyviai:
Vilma Bačkiūtė, Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja (Švietimo, mokslo ir kultūros grupė)
dr. Mindaugas Nefas, Vytauto Didžiojo universiteto licėjaus „Sokratus“ direktorius
Inga Nekrošienė, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento direktorės pavaduotoja
prof. habil. dr. Vilija Targamadzė, Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja

Baigiamasis žodis            

prof. dr. Liudmila Rupšienė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė
prof. dr. Loreta Žadeikaitė, ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja

Informacija pasiteirauti:

el. p. [email protected], tel. 8 686 39 529
el. p. [email protected], tel. 8 686 21 364