Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Nacionaline švietimo agentūra parengė ir išleido analizę „Edukacijos tyrimais grįstos švietimo politikos formavimas. Medžiaga diskusijai“. Leidinys parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 1.3.6 veiksmą „Parengti nacionalinę ugdymo krypties mokslinių tyrimų programą”.
Siekis švietimo srities sprendimus formuoti remiantis įrodymais, įtvirtintas Lietuvos strateginiuose švietimo sritį reglamentuojančiuose teisės aktuose. Ypač akcentuojama duomenimis grįsto švietimo svarba, siekiama gerinti mokslinių tyrimų kokybę, rezultatų sklaidą, jų taikymą sprendimams priimti ir  praktikai tobulinti. Nors šioje srityje per kelis dešimtmečius pavyko pasiekti reikšmingos pažangos, tačiau pastebima, kad vykdomi tyrimai tik iš dalies atitinka švietimo sistemos poreikius. 

 

 

Šios analizės tikslas – pasirengti šalies strateginiuose švietimo dokumentuose numatytiems ir švietimo plėtros programoje patvirtintiems įsipareigojimams įgyvendinti, sustiprinti edukologijos ir kitų susijusių tarpdiscipilininių mokslinių tyrimų ir eksperimentinę plėtrą, padidinti šių tyrimų indėlį į švietimo kokybės gerinimą ir švietimo perspektyvos modeliavimą.

Kviečiame susipažinti su elektroniniu leidiniu, kurį galite rasti čia

Daugiau švietimo, mokslo ir sporto būklės apžvalgų, tyrimų, analizių galite rasti čia.