Kviečiame dalyvauti Lietuvos ir Ukrainos ugdymo mokslų atstovus, tyrėjus, doktorantus, analitikus, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdančių mokyklų atstovus, savivaldybių švietimo padalinių ir regioninių mokytojų švietimo centrų atstovus, neformaliojo švietimo institucijų atstovus, visus, kuriems aktualus Ukrainos vaikų, dėl karo atsidūrusių Lietuvoje, mokyklinis ugdymas ir jo sėkmė.

Data 2022 m. balandžio 28 d.
Laikas 15.00–17.00
Prisijungimas https://liedm.zoom.us/j/87032403565?pwd=aEE5VERjanllZDIzU21SeUlOamVKUT09
(sinchroninis lietuvių–ukrainiečių kalbų vertimas)
https://www.youtube.com/channel/UCHxFzyS1l3eAxn-gXT4BHbQ
Moderatoriai dokt. Vaiva Juškienė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė
Audronė Šuminienė, Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus patarėja
Forumo programa
Įžangos žodis prof. dr. Oksana Zabolotna, Ukrainos švietimo tyrėjų asociacijos prezidentė
Aistė Kairienė, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėja švietimo, mokslo, inovacijų ir nevyriausybinių organizacijų klausimais
Pranešimai

Mokinių iš migrantų šeimų integracijos į mokyklas modeliai: Europos šalių patirtis ir sprendimai“
dr. Barbara Stankevič
, VšĮ Švietimo tyrimų ir inovacijų instituto analitikė
prof. dr. Jolanta Urbanovič, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos viceprezidentė, Mykolo Romerio universiteto profesorė

 „Lietuvos savivaldybėse taikomi Ukrainos vaikų ugdymo organizavimo modeliai“
prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, Europos Komisijos Europos mokyklų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo inspektorė
Kristina Paulikė, Nacionalinės švietimo agentūros metodininkė
Renata Bernotienė, Vytauto Didžiojo universiteto lektorė

„Mes įkūrėme klasę ukrainiečių vaikams: kai švietimo politikos sprendimai vejasi pilietines iniciatyvas“
sesuo Viktorija Voidogaitė, Vilniaus universiteto doktorantė
Agnė Klimčauskaitė-Janavičienė, Lietuvos ir Ukrainos švietimiečių iniciatyvos atstovė

„Pirmasis mėnuo Lietuvos mokyklose: bėgančių nuo karo ukrainiečių vaikų išgyvenimai“
dr.Aleksandra Batuchina, Klaipėdos universiteto docentė
dr.Milda Ratkevičienė, Klaipėdos universiteto ir Kauno technologijos universiteto mokslo darbuotoja

„Ukrainiečiai vaikai Lietuvos mokyklose: kaip atliepti jų poreikius?“
Nida Poderienė, Lietuvių kalbos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja
Aurelija Tamulionienė, Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotoja

Diskusija

Diskusijos dalyviai:

Aidas Aldakauskas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius
Laura Juozaitytė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos vyriausioji patarėja
Nina Movčan, Dmitruškivskio licėjaus direktorė, Čerkaso sritis, Ukraina
dr. Karolis Žibas, integracijos ekspertas, Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra (UNHCR)

Baigiamasis žodis prof. dr. Liudmila Rupšienė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė
prof. dr. Loreta Žadeikaitė, ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja
Informacija pasiteirauti: el.p. [email protected], tel. 8 686 39 529;
el. p. [email protected], tel. 8 686 21 364.