Primename, kad, birželio 30 d. nuo 15 val. iki 17 val. vyks Edukacijos forumas  ,,Mokslas ir studijos Lietuvoje europiniame kontekste – ar judame Humboldto link?”.

Kviečiame dalyvauti ugdymo mokslų atstovus, tyrėjus, doktorantus, mokslo ir studijų institucijų atstovus, visus, kuriems aktualūs švietimo politikos ir aukštojo mokslo pokyčiai, tyrimų ir studijų kokybės klausimai.

Pranešėja prof. dr. Liudvika Leišytė

Liudvika Leišytė yra Dortmundo technologijos universiteto (Vokietija) profesorė ir Aukštojo mokslo ir studijų centro vicedirektorė. Profesorė 2020 ir 2021 metais buvo „Futura Scientia“ asociacijos valdybos pirmininkė. Prof. L. Leišytės tyrimų laukas apima mokslinio ir pedagoginio darbo pokyčius bei organizacines transformacijas universitetuose aukštojo mokslo ir studijų reformų kontekste. Po doktorantūros studijų 2007 m. Tventės universitete 2008–2009 m. L. Leišytė atliko podoktoratūros stažuotę Harvardo universiteto Europos studijų centre JAV. 2018 m. pavasarį L. Leišytė buvo vizituojanti profesorė Nagojos universitete Japonijoje, o 2019-ųjų birželį – Stanfordo universitete JAV. Savo tyrimus prof. L. Leišytė publikuoja daugelyje prestižinių aukštojo mokslo studijų bei viešojo administravimo žurnalų, yra išleidusi penkias mokslo darbų knygas (monografijas ir recenzuotas mokslo studijas). Prof. L. Leišytė yra paskelbusi apie 100 publikacijų, sėkmingai įvykdė apie 30 mokslo projektų, vadovavo 15-kai doktorantų. 2018 m. mokslininkei su bendraautoriais suteiktas „Emerald“ leidyklos Literati apdovanojimas už žurnale „Learning Organization“ paskelbtą publikaciją, kurioje atskleidžiamos pokyčių Lietuvos universitetuose aktualijos.

©  Fotografas Felix Schmale, Dortmundo technologijos universitetas

Profesorė aktyviai įsitraukusi į mokslinių bendruomenių ir ekspertinę veiklas, yra Vokietijos aukštojo mokslo studijų asociacijos valdybos narė, dalyvavo „Horizon 2020“ programoje, šiuo metu vykdo COST programos bei Vokietijos federalinės mokslo ir švietimo ministerijos finansuojamus projektus. Prof. L. Leišytė koordinuoja Lietuvos atvejo studiją APIKS (Academic Profession in Knoweldge Based Societies) dvidešimties šalių 2016–2020 metais vykdyto mokslinio tyrimo projekte apie akademinės profesijos kaitą. Vykdydama Lietuvos atvejo tyrimą profesorė bendradarbiavo su prof. Rimantu Želviu renkant duomenis Lietuvoje bei skelbiant bendras mokslines publikacijas. Taip pat profesorė dalyvauja kaip ekspertė vertinant Europos mokslo tarybos, įvairių šalių mokslo tarybų bei Lietuvos mokslo tarybos, Norvegijos ekscelencijos programas bei Vokietijos Stiftung Innovation in der Hochshullehre paraiškas. Prof. L. Leišytė dešimt metų dirbo Europos universitetų asociacijoje institucinio vertinimo koordinatore, buvo perrinkta į Vengrijos aukštojo mokslo akreditacijos agentūros tarptautinę patariamąją tarybą bei į „Futura Scientia“ valdybą.
Daugiau informacijos: https://hdhf.zhb.tu-dortmund.de/en/professorship/team/liudvika-leisyte/

Data 2022 m. birželio 30 d. 
Laikas 15.00–17.00
Prisijungimas https://zoom.us/j/82685018562?pwd=eFhSTC9JSHUyWDhrRTFHYVVZcTBpUT09 (tiesioginė transliacija)
https://www.youtube.com/channel/UCHxFzyS1l3eAxn-gXT4BHbQ
Moderatoriai dr. Rūta Petkutė, Kauno technologijos universiteto mokslo darbuotoja
Andrius Zalytis, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėjas
Forumo programa
Įžangos žodis prof. Artūras Žukauskas, Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas
Pranešimas Tema „Mokslas ir studijos Lietuvoje europiniame kontekste – ar judame Humboldto link? Įžvalgos iš Lietuvos atvejo studijos APIKS“
prof. dr. Liudvika Leišytė, Dortmundo technologijos universiteto profesorė (Vokietija), Lietuvos atvejo studijos APIKS (Academic Profession in Knoweldge Based Societies) koordinatorė
Diskusija

Diskusijos dalyviai:

prof. dr. Ineta Dabašinskienė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, Europos universitetų aljanso Transform4EU institucinė koordinatorė
prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė, Kauno technologijos universiteto profesorė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė
Lietuvos mokslo tarybos Mokslo politikos ir analizės skyriaus vedėjas
dr. Eugenijus Stumbrys, Lietuvos mokslo tarybos Mokslo politikos ir analizės skyriaus vedėjas
Almantas Šerpatauskas, Studijų kokybės vertinimo centro direktorius
dr. Laima Taparauskienė, ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento direktorė

Baigiamasis žodis prof. dr. Liudmila Rupšienė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė
prof. dr. Loreta Žadeikaitė, ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja
Informacija pasiteirauti: el.p. [email protected], tel. 8 686 39 529;
el.p. [email protected], tel. 8 686 21 364.