Laukiame artėjančiame Edukacijos forume!

Kviečiame dalyvauti ugdymo mokslų atstovus, tyrėjus, doktorantus, bendrojo ugdymo ir aukštųjų mokyklų, švietimo ir mokslo politikos atstovus, visus, kuriems aktualūs meninio ir kultūrinio ugdymo pokyčiai, edukacijos tyrimų kokybės, rezultatų panaudojimo sprendimams priimti ir švietimo praktikai tobulinti klausimai.

Rūta Girdzijauskienė yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė, Klaipėdos universiteto vyriausioji mokslo darbuotoja, Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos prezidentė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos Meninio ugdymo tinklo narė, Europos aukštųjų muzikos mokyklų asociacijos (EAS) valdybos ir Europos muzikos pedagogų ir mažų vaikų tyrėjų tinklo (EuNET MERYC) tarybos narė. Jos publikacijų sąraše yra dvi monografijos, daugiau nei šimtas mokslinių bei praktika paremtų straipsnių. Mokslinių interesų sritys – kūrybiškumo plėtotė, mokslinių tyrimų metodologija, meninio ugdymo didaktika ir mokytojų rengimas.

Rūta Girdzijauskienė yra Lietuvos muzikinio ugdymo programų ir muzikos vadovėlių bendraautorė, atnaujinamų bendrojo ugdymo programų kūrybinės grupės narė. Daugelį metų ji yra vidurinės mokyklos mokytoja ir vaikų choro vadovė.Kasmet veda per 10 seminarų mokytojams ir mokyklų bendruomenėms, aktyviai dalyvauja nacionalinėse ir užsienio konferencijose, mokymuose ir praktiniuose seminaruose, veda atviras pamokas mokytojams ir visai švietimo bendruomenei.

[table id=19 /]