XXVII EDUKACIJOS FORUMAS

EDUKOLOGIJA LIETUVAI – MOKSLINIAIS TYRIMAIS GRĮSTO

UGDYMO IR ŠVIETIMO LINK

Tema

„Lietuvos pradinių klasių mokinių sėkmė tarptautiniuose skaitymo tyrimuose: kaip užtikrinti tvarumą?“

Primename, kad 2023 m. rugsėjo 28 d. 15.00-17.00 vyks Edukacijos forumas „Lietuvos pradinių klasių mokinių sėkmė tarptautiniuose skaitymo tyrimuose: kaip užtikrinti tvarumą?“.

Kviečiame dalyvauti ugdymo ir švietimo tyrėjus, magistrantus, doktorantus, aukštųjų mokyklų dėstytojus, švietimo ir socialinės politikos formuotojus, mokslinių asociacijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovus, pradinių klasių mokytojus, visus, kuriems aktualūs pradinio ugdymo klausimai.

Apie pranešėją

dr. Ramutė Skripkienė  Nacionalinės švietimo agentūros Pasiekimų departamento Pasiekimų tyrimų skyriaus specialistė, daugiau nei 10 metų koordinuojanti tarptautinio tyrimo IEA PIRLS vykdymą Lietuvoje. Be to, Ramutė yra valstybinės kalbos vadovėlių bei kitų mokymo ir metodinių priemonių autorė, valstybinės kalbos programų pradinėms klasėms autorė, pradinio ugdymo bendrųjų programų ir metodinių rekomendacijų bendraautorė, tarptautinių programų Zipio draugai ir Obuolio draugai ekspertė.

Data 2023 m. rugsėjo 28 d.
Laikas 15.00–17.00
Transliacija https://us06web.zoom.us/j/86573328963?pwd=zzNWkjUNYcj9bcWroXoIPLjATbkpor.1
Moderatoriai:  

prof. dr.Daiva Jakavonytė – Staškuvienė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė;

doc. dr. Jolita Kudinovienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentė, Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo katedros vedėja.

Pranešimas „Kaip Lietuvos pradinukai atlaikė pandemijos iššūkius: tarptautinio tyrimo IEA PIRLS 2021 rezultatai“
dr. Ramutė Skripkienė, Nacionalinės švietimo agentūros pasiekimų tyrimų skyriaus tyrėja, Tarptautinio tyrimo IEA PIRLS nacionalinė koordinatorė.
Diskusijos dalyviai dr.Aušra Žemgulienė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto docentė, Vaikystės pedagogikos studijų programos vadovė,
dr. Aušra Daugirdienė,  Vilniaus universiteto Psichologijos instituto docentė, Vytauto Didžiojo universiteto Edukacinių tyrimų instituto vyriausioji mokslo darbuotoja,
dr. Linas Jašinauskas,  Vytauto Didžiojo universiteto  Švietimo akademijos docentas, Moderniųjų didaktikų katedros vedėjas,
Tautvydas Kelpšas, Kauno VDU klasikinio ugdymo mokyklos pradinių klasių mokytojas.
Diskusijos apibendrinimas prof. dr. Daiva Jakavonytė – Staškuvienė,
doc.dr. Jolita Kudinovienė
Informacija pasiteirauti: [email protected], tel. 8 686 39 529 [email protected], tel. 8 699 67 138

XXV Edukacijos forumo mokslinis ir organizacinis komitetas

Vadovė – prof. dr. Liudmila Rupšienė, LETA prezidentė
Nariai:
prof. dr. Daiva Jakavonytė – Staškuvienė
doc.dr. Jolita Kudinovienė
dr. Ramutė Skripkienė