V Edukacijos forumas „Fizinis ugdymas kaip asmens ir visuomenės gerovės pamatas: ką rodo tyrimai?“

Kviečiame dalyvauti ugdymo mokslų atstovus, tyrėjus, bendrojo ugdymo ir aukštųjų mokyklų, savivaldybių atstovus, fizinio ir sveikatos ugdymo mokytojus, sporto specialistus, fizinio aktyvumo ir sporto organizatorius, švietimo, sporto ir sveikatos politikos kūrėjus, visus, kuriems svarbus  fizinio aktyvumo, sporto, sveikatos ugdymas, asmens ir visuomenės gerovė.

Apie pranešėją:

Profesorius dr. Arūnas Emeljanovas jau daugiau nei 20 metų dirba fizinio ugdymo srityje, vykdo ekspertinę veiklą, yra pagrindinių, su fiziniu ugdymu susijusių tarptautinių organizacijų narys. Plati ir mokslinė profesoriaus veikla: iš viso yra paskelbęs daugiau kaip 80 mokslo publikacijų, pusė jų paskelbta Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose su citavimo indeksu, skaitė daugiau nei 100 pranešimų tarptautinėse konferencijose, su kolegomis yra išleidęs 3 knygas, keletą mokomųjų priemonių. Profesorius žiniomis dalijosi Graikijos, Norvegijos, Italijos, Lenkijos, Portugalijos, Ispanijos, Indijos, Pakistano ir kitų šalių universitetuose, stažavosi Harvardo ir Kolumbijos universitetuose (JAV). Mokslininkas ypač aktyvus projektinėje veikloje – yra laimėjęs daugiau nei 20 Lietuvos ir tarptautinių mokslo projektų.

[table id=9 /]