Kviečiame dalyvauti ugdymo mokslų atstovus, tyrėjus, doktorantus, bendrojo ugdymo ir aukštųjų mokyklų, švietimo ir mokslo politikos atstovus, analitikus, visus, kuriems aktualūs švietimo politikos ir ugdymo pokyčiai, edukacijos tyrimų kokybės, rezultatų panaudojimo sprendimams priimti ir švietimo praktikai tobulinti klausimai.

Šiame forume bus pristatytos 2021 metais apgintos edukologijos krypties (007 S) disertacijos ir vyks diskusijos parengtų disertacijų temomis.

[table id=25 /]

Apie pranešėjus

Renata Kondratavičienė 2021 m. gruodžio 29 d. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje ginsis socialinių mokslų srities edukologijos mokslo krypties (S 007) mokslo daktaro disertaciją, yra Vytauto Didžiojo universiteto pradinio ugdymo matematikos didaktikos lektorė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorė ir Studijų skyriaus vedėja, Nacionalinės švietimo agentūros priešmokyklinio ugdymo priemonių bei UAB „Šviesa“ skaitmeninių priemonių rengėja, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė. Jos publikacijų sąraše yra daugiau nei dešimt mokslinių bei praktika paremtų straipsnių. Mokslinių interesų sritys – informacinio ir skaitmeninio raštingumo ugdymas, skaitmeniniai žaidimai ugdymo(si) procese, ugdymo modeliavimas taikant informacines technologijas, robotika, pradinio ugdymo matematikos didaktika, virtualios mokymosi aplinkos.

Lina Bairašauskienė 2021 m. spalio 13 d. Klaipėdos universitete apgynė socialinių mokslų srities edukologijos mokslo krypties (S 007) mokslo daktaro disertaciją, yra Mykolo Romerio universiteto lektorė, Vilniaus Maironio progimnazijos direktorė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė, Europos edukacinių tyrimų narė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos narė (Vilniaus skyriaus revizijos komisijos narė), Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos narė. Jos publikacijų sąraše yra daugiau nei dešimt mokslinių bei praktika paremtų straipsnių. Mokslinių interesų sritys – švietimo vadyba ir politika, mokslinių tyrimų metodologija, užsienio kalbų mokymas, moterų studijos.

Lina Bairašauskienė yra Nacionalinės švietimo agentūros atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo savivaldybėse ekspertų grupės narė. Daugelį metų yra anglų kalbos mokytoja ekspertė. Kasmet veda seminarus ir konsultacijas mokyklų vadovams, mokytojams ir mokyklų bendruomenėms, aktyviai dalyvauja nacionalinėse ir užsienio konferencijose, mokymuose ir praktiniuose seminaruose, veda atviras pamokas mokytojams ir visai švietimo bendruomenei.

Vilius Šadauskas – Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos absolventas (2010 m.), Lietuvos edukologijos universiteto istorijos bakalauras (2014 m.), istorijos magistras (2016 m.), Vytauto Didžiojo universiteto socialinių mokslų (edukologijos) daktaras (2021 m.). Mokslo studijos „Vyriškumo raiška? Bandymai nusižudyti Telšių (Žemaičių) vyskupijoje XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pradžioje“ autorius. Geriausių magistro baigiamųjų darbų konkurso laureatas (2016 m.). 2018 m. ir 2019 m. nominuotas Lietuvos mokslo tarybos stipendija už akademinius pasiekimus.

Mokslinių interesų sritys – švietimo istorija, socialinė istorija, lyčių studijos, pažeidžiamų asmenų ir visuomenės grupių studijos.

Ilona Gedminienė (Dobrovolskytė) 2021 m. apgynė socialinių mokslų edukologijos krypties disertaciją tema „Jaunuolių, turinčių intelekto sutrikimą, bendrųjų fizinių darbinių gebėjimų ir vykdomosios funkcijos sąveika“.

2013 m. Šiaulių universitete įgijo edukologijos magistro laipsnį (specializacija – taikomosios kūno kultūros vadyba); 2016 m. – sveikatos mokslų bakalauro laipsnį ir jai buvo suteikta kineziterapeuto kvalifikacija; 2011 m. įgijo edukologijos bakalauro laipsnį ir specialiojo pedagogo kvalifikaciją (specializacija – specialiųjų poreikių vaikų kūno kultūra ir kineziterapija).

 Ilona Gedminienė yra Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos lektorė, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro specialioji pedagogė, Specialiųjų poreikių asmenų profesinio mokymo metodinės grupės pirmininkė (KPMPC).

Mokslinių interesų sritys – fizinių darbinių gebėjimų ugdymas, asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, vykdomosios funkcijos raiška profesinėje veikloje, fizinės ir funkcinės sveikatos vertinimas, profesinė reabilitacija, sveikatos ugdymas.

Skaistė Kovienė 2021 m. balandžio 28 d. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje apgynė socialinių mokslų srities edukologijos mokslo krypties (S 007) mokslo daktaro disertaciją, yra Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto asistentė, Mokymosi visą gyvenimą centro vyriausioji neformaliojo švietimo koordinatorė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) bei „Reseachers’ excellence network“ (RENET) tinklo narė. Publikacijų sąraše – daugiau nei dvidešimt mokslinių straipsnių.

Mokslinių interesų sritys – tėvų pedagoginis švietimas, šeimos pedagogikos problematika, vaiko pedagoginis pažinimas, studentų pedagoginė praktika ir mokytojų rengimas.

Sandrita Škėrienė yra programos „Vadyba ir verslo organizavimas“ bakalaurė (1996–2001, KTU); organizacijų vadybos (2012–2014, KTU) bei edukacinių technologijų (2014–2019, KTU) magistrė; socialinių mokslų daktarė (2016–2021, Edukologija, KTU). Publikacijų sąraše yra 10 publikacijų (iš jų 3 lietuvių ir 7 anglų kalba). Dalyvavo konferencijose ir skaitė 22 pranešimus (2014–2020 m. – 5 lietuvių ir 17 anglų kalba). Kvalifikaciją kėlė įvairiuose mokymuose, seminaruose, kūrybinėse laboratorijose – 23 Lietuvoje ir 7 užsienyje. Laimėjo dotaciją COST Action CA17114 „Transdisciplinary solutions to cross sectoral disadvantage in youth“ (YOUNG-IN) grant for scholarship attending training school „The origins, development and changing demands of education and welfare in the 21st century“ (2019 m. balandžio 4–9 d., Talino universitetas, Talinas, Estija). Padėkos ir apdovanojimai: 2020 m. gavo nominaciją „Emerging Scholar Award for the 2020 International Conference on Learning“ (Common Ground Research Networks); 2017 m. ir 2018 m. nominuota Lietuvos mokslo tarybos stipendija už akademinius pasiekimus; 2017 m. gavo nominaciją „Aktyviausias doktorantas“ (Edukologija, KTU).

Mokslinių interesų sritys – problemos sprendimas, sprendimo priėmimas, vertybės, pedagoginis sprendimas, edukacinės aplinkos; dvasinis intelektas.

Agnė Diana Liubertaitė 2021 m. ginasi socialinių mokslų edukologijos krypties disertaciją tema „Įnovatyvus organizacinis ugdyma(sis), įgyvendinant mokyklų tinklaveiką: procesai, dalyviai, kompetencijos“.

Agnė švietimo srityje dirba nuo 2007 metų, šiuo metu yra VŠĮ Vilniaus privačios gimnazijos veiklų vadovė, taip pat yra kvalifikacijos tobulinimo centro vadovė.

Turėdama verslo vadybos bakalaurą, verslo teisės magistrą, rinkodaros magistrą, gyvenusi metus Danijoje, Agnės Liubertaitės tikslinė sritis – švietimo procesų vadyba ir su tuo susiję elementai.

Mokslinių interesų sritys – Švietimo rinkodara, švietimo vadyba,  inovatyvusis ugdymo(si) procesas, ateities mokykla.

Džiuginta Baraldsnes 2021 m. gruodžio 15 d. Vakarų Norvegijos taikomųjų mokslų universitete apgynė mokslo daktaro disertaciją The study of the phenomenon of school bullying and teacher efforts to reduce school bullying in Lithuania: The relationship between teacher activities within the Olweus Bullying Prevention Programme (OBPP) and perception of the effectiveness of the OBPP, perception of school climate, and sociodemographic and school factors, yra Vakarų Norvegijos taikomųjų mokslų universiteto lektorė ir Stavangerio universiteto, Mokymosi aplinkos mokslinio ir nacionalinio švietimo centro mokslinė darbuotoja bei Norvegijos švietimo ir lavinimo direktorato projekto ugdant pedagogų spesialiosios pedagogikos žinias ir praktines kompetencijas nacionalinė koordinatorė.  Baraldsnes įgijo Edukologijos bakalaurą, Psichologijos bakalaurą, Edukologijos magistrą bei Psichologijos magistrą Klaipėdos universitete bei turi septynerių metų psichologo darbo stažą.   Nuo 2002m. iki 2011m. Baraldsnes dirbo Klaipėdos kolegijose bei Klaipėdos universitete, o nuo 2013m. sausio mėn. yra Vakarų Norvegijos taikomųjų mokslų universiteto dėstytoja, atsakinga už spesialiosios pedagogikos mokomuosius dalykus mokytojų rengimo programoje bei vadovauja magistro darbų rašymui. 

Baraldsnes mokslinių interesų sritys patyčių raiška mokykloje bei patyčių prevencija mokyklos, klasės ir individualiame lygmenyse. Baraldsnes daktaro disertacija yra monografija. Jos publikacijų sąraše yra apie dvidešimt mokslinių bei praktika paremtų straipsnių, iš kurių net dvylika yra apie patyčias ir jų prevenciją mokykloje.

Būdama Vakarų Norvegijos taikomųjų mokslų universiteto lektorė, savo mokslinę veiklą pristatė įvairiose tarptautinėse mokslinėse konferencijose World Anti-bullying Forum (WABF, 2021 Stockholm, Sweden; 2019, Dublin, Ireland; 2017, Stockholm, Sweden); European Conference on Educational Research (ECER, 2021 Geneva, Switzerland; 2016, Dublin, Ireland); World Education Research Association (WERA, 2021, Santiago de Compostela, Spain; 2017, Hong Kong); NAFOL/HVL/NorTED (2020, Bergen, Norway), Workshop on Aggression (2019, Stavanger, Norway); International Society for the Study of Behavioural Development (2018, Gold Coast, Australia); American Educational Research Association (AERA, 2018, New York, USA);  Nordic Educational Research Association (NERA, 2017, Copenhagen, Denmark); International Bullying Prevention Association (IBPA, 2014, San Diego, USA); Cyberbullying (2014, Gothenburg, Sweden).