Kviečiame dalyvauti ugdymo mokslų atstovus, tyrėjus, doktorantus, analitikus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų atstovus, savivaldybių švietimo padalinių ir regioninių mokytojų švietimo centrų atstovus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus auginančių šeimų atstovus, visus, kuriems aktualūs švietimo politikos ir ugdymo pokyčiai, edukacijos tyrimų kokybės, rezultatų panaudojimo sprendimams priimti ir švietimo praktikai tobulinti klausimai.

Data 2022 m. sausio 27 d.
Laikas 15.00–17.00

Prisijungimas

https://zoom.us/j/6289736970 (tiesioginė transliacija)

https://www.youtube.com/channel/UCHxFzyS1l3eAxn-gXT4BHbQ

Moderatoriai 

doc. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų instituto docentė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė
prof. dr. Daiva Malinauskienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos profesorė

Forumo programa

Įžangos žodis

Laimutė Jankauskienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja

Pranešimas

Ankstyvojo ugdymo transformacijos: kodėl ir kaip?“
prof. dr. Onutė Monkevičienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorė

Diskusija

Diskusijos dalyviai:
Vitalija Bujanauskienė, Utenos švietimo centro direktorė, Bendrojo ugdymo tarybos pirmininkė, Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos prezidentė
prof. dr. Valentina Dagienė, Vilniaus universiteto profesorė
Dalia Jakulytė, Vakarų tėvų forumo atstovė
doc. dr. Sergejus Neifachas, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentas, Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktorius
Saulius Žukas, įmonės „Baltų lankų“ vadovėliai“ leidėjas ir vadovėlių autorius

Baigiamasis žodis            

prof. dr. Liudmila Rupšienė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė
prof. dr. Loreta Žadeikaitė, ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja

Informacija pasiteirauti:

el. p. [email protected], tel. 8 686 39 529;
el.p. [email protected], tel. 8 686 21 364.

 

Apie pranešėją.
Ona Monkevičienė yra Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo katedros profesorė.Profesorė yra dirbusi Švietimo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo sektoriaus vadove (1980–2003), Lietuvos edukologijos universiteto Vaikystės studijų katedros vedėja (2004–2010), Ugdymo mokslų fakulteto dekane (2011–2015).

Ji yra Lietuvos švietimo reformos pradininkė – Lietuvos vaikų ikimokyklinio ugdymo koncepcijos (1989) rengėjų grupės vadovė. Ona Monkevičienė nuo pat Lietuvos švietimo reformos pradžios yra aktyviai įsitraukusi į ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančių švietimo dokumentų rengimą – yra Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo (2014), Metodinių rekomendacijų ikimokyklinio ugdymo programai rengti (2006), Ikimokyklinio ugdymo metodinių rekomendacijų (2015), Rekomendacijų ikimokyklinio ugdymo pedagogui „Žaismė ir atradimai“ (2021) rengėjų grupių vadovė.
Profesorės mokslinių interesų sritys – ikimokyklinio ugdymo turinys, pedagogų rengimas, įtraukusis ugdymas, universalus dizainas mokymuisi. Ji kartu su Alvyra Galkiene yra tarptautinės mokslo studijos „Improving Inclusive Education through Universal Design for Learning“ (Springer, 2021) sudarytoja ir autorė, kolektyvinių monografijų „Ugdymo paradigmų iššūkiai didaktikai“ (2014) ir „Inclusion in Socio-educational frames: Inclusive School Cases in Four European Countries“ (2017) bendraautorė, skelbia mokslo straipsnius šalies ir tarptautiniuose periodiniuose žurnaluose.