Š.m.kovo 25 d., pietų metu (11.30-13.00 Briuselio laiku), organizuojama e-konferencija, kurioje bus pristatytas Eurydice atliktas tyrimas, skirtas lygybei mokykliniame ugdyme Europoje (Equity in School Education in EuropeStructures, Policies and Student Performance). 

Prisijungimo nuoroda:

https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=m462ba6c11db0d7dfcf9ef3145ab8c9dd

Meeting number (access code): 181 243 1375

(prisijungimui registracija nebūtina).

Programa: Equity lunch time agenda

Nuoroda į patį tyrimą ir jo santrauką: 

the full report 

·the Eurydice brief

Kontaktinis asmuo: Luisa Rodrigues ([email protected]).