Kviečiame dalyvauti doktorantus, ugdymo mokslų atstovus, tyrėjus, švietimo praktikus ir politikos formuotojus, visus, kuriems aktualūs edukologijos tyrimų tobulinimas ir profesoriaus B. Bitino mokslinis palikimas diskusijoje „Ugdymo teorijos atsilikimas nuo ugdymosi praktikos poreikių –  ar šiandien mes pajėgūs įveikti krizę?“ skirtoje profesoriaus Bronislovo Bitino 95 –tosioms gimimo metinėms. 

 

Bronislovas Bitinas (1926 -2018 m.) – Lietuvos pedagogas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, neabejotinai iškiliausias XX a. antrosios pusės – XXI a. pradžios edukologijos tyrimų metodologas Lietuvoje. B. Bitiną galime laikyti ryškiausiu postpozityvizmo atstovu Lietuvoje. Mokslinės veiklos sritys – ugdymo filosofija, tyrimų metodologija, auklėjimo teorija, socialinė pedagogika, matematikos taikymas pedagogikoje, kompiuterinės duomenų analizės sistemos kūrimas. Statistinių metodų taikymo Lietuvos edukologijoje pradininkas.

Parašė 240 mokslinių ir metodinių darbų. Jam vadovaujant daktaro disertacijas sėkmingai apgynė per 30 doktorantų.Prof. B. Bitinas – naujų edukologinių tyrimų metodologijos, ugdymo filosofijos ir hodegetikos raidos krypčių pradininkas, pasiekęs tam tikrą jų sintezę, įtvirtinančią vidinę integraciją tarp atskirų edukologijos mokslo šakų kaip veiksmingą ugdymo realybės pažinimo ir kaitos paradigmą.

Data 2022 m. sausio 28 d.
Laikas 16 – 18 val.
Prisijungimas https://us02web.zoom.us/j/83358834518?pwd=bUZ5TldsZ3RKd2ExSDNTeTRPbWp3QT09
Meeting ID: 833 5883 4518
Passcode: 412408
Kontaktinio susitikimo vieta iš anksto informavus apie atvykimą VDU, Švietimo akademija, Vilnius, T.Ševčenkos 31, 222a.
  PROGRAMA
  DISKUSIJOS ĮŽANGA
Moderatorės prof. dr. Giedrė Kvieskienė, prof. dr. Liudmila Rupšienė
Sveikinimo žodis prof. habil. dr. Vilija Targamadzė, LRS Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja
prof. dr. Lina Kaminskienė, VDU Švietimo akademijos kanclerė
Įžanginiai pasisakymai prof. dr. Liudmila Rupšienė. Ugdymo teorijos atsilikimas nuo ugdymosi praktikos poreikių – ar šiandien mes pajėgūs įveikti krizę?
  1 DISKUSIJOS DALIS
Moderatorės prof. dr. Irena Leliūgienė, doc. dr. Giedrė Misiūnienė
Diskusinis pasisakymas prof. dr. Irena Leliugienė. Profesoriaus B. Bitino atviros aplinkai mokyklos ir socialinio ugdymo koncepcijų renovavimo aktualumas mokinių socialiniam ir bendruomeniniam ugdymui šiandieninėje mokykloje
Diskutantai prof. dr. Giedrė Kvieskienė, doc. dr. Auksė Petruškevičiūtė, prof. dr. Angelė Kaušylienė, dr. Agnė Liubertaitė, dr. Edita Trečiokienė
  2 DISKUSIJOS DALIS
Moderatoriai prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė, prof. dr. Rūtenis Paulauskas
Diskusinis pasisakymas prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė. Metodologinė išmintis – ne praktika, bet intelektinis įgūdis: Prof. Habil. Dr. Bronislovo Bitino metodologinės išminties intelektinis kapitalas.
Diskutantai doc. dr. Aušra Rutkienė, dr. Vaida Jurgilė, doc. dr. Edita Jezukevičienė
  3 DISKUSIJOS DALIS
Moderatoriai prof. dr. Romas Prakapas, doc. dr. Violeta Jegelevičienė
Diskusinis pasisakymas prof. dr. Romas Prakapas. Profesoriaus Bronislovo Bitino pedagoginės diagnostikos idėjų atspindžiai šiandienos švietimo erdvėje
Diskutantai prof. dr. Ieva Kuginytė-Arlauskienė, prof. dr. Valdonė Indrašienė, prof. dr. Alvyra Galkienė
  4 DISKUSIJOS DALIS
Moderatorius prof. dr. Aušra Kazlauskienė, prof. dr. Teodoras Tamošiūnas
Diskusinis pasisakymas prof. dr. Aušra Kazlauskienė. Mokymasis iš profesoriaus Bronislovo Bitino gyvenimo sankirtose ir verpetuose
Diskutantai prof. dr. R. Bilbokaitė, prof. dr. Ilona Klanienė, prof. P. Pečiuliauskienė, prof. dr. D. Survutaitė, doc. dr. Vaiva Grabauskienė, doc. dr. Violeta Šlekienė, prof. D. Alifanovienė
  DISKUSIJOS PABAIGA
Baigiamasis žodis prof. hab. dr. Marija Barkauskaitė, prof. dr. Loreta Žadeikaitė
Informacija pasiteirauti: prof.  dr. Loreta Žadeikaitė,  el. p. [email protected]tel. 8 686 21 364
prof. dr. Giedrė Kvieskienė, el.p. [email protected], tel.: 8 685 44066
prof. dr. Romas Prakapas, el.p. [email protected], tel.: 8 618 62544
prof.dr. Liudmila Rupšienė, el. p. [email protected], tel. 8 686 39529