2024 m. rugsėjo 8 d. –  2024 m. rugsėjo 12 d. Mančesterio universitete vyks BERA 2024 konferencija  ir WERA 2024 pagrindinis susitikimas. Jau galite pateikti santraukas.
Galutinis santraukų pateikimo  terminas: 2024m. sausio 31 d.  https://www.bera.ac.uk/conference/bera-conference-2024-and-wera-focal-meeting/abstract-submission

Pasaulio švietimo tyrimų asociacija (angl. WERA) yra nacionalinių, regioninių ir tarptautinių specializuotų mokslinių tyrimų asociacijų asociacija, kurios tikslas – tobulinti švietimo tyrimus kaip mokslo ir pažangos sritį.  WERA  įkurta 2009 m. balandžio 18 d. San Diege, Kalifornijoje. WERA asociacijos narės yra pasiryžusios bendradarbiauti spręsdamos tokias problemas kaip  mokslinių pajėgumų didinimas, švietimo tyrimų politikos ir praktikos tobulinimas bei švietimo tyrimų naudojimo ir taikymo visame pasaulyje skatinimas.

Kiekvienais metais WERA rengia pagrindinį susitikimą kartu su WERA narių asociacijos metiniu susirinkimu. WERA 2024  susitikimas  rengiamas kartu su su  Didžiosios Britanijos tyrimų asociacija (angl.BERA) WERA 2024  susitikimas vyks Mančesteryje, BERA 2024 konferencijos metu.

Kviečiame dalyvauti  WERA 2024 susitikime ir BERA 2024 konferencijoje!

Plačiau: https://www.bera.ac.uk/conference/bera-conference-2024-and-wera-focal-meeting

                https://www.weraonline.org/