Ar taps tradicija mokytojų ir tyrėjų bendradarbiavimas įgalinant mokinius tyrinėti? Tokia yra siekiamybė vykdant vieną pirmųjų Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) Erasmus+ Mažos apimties partnerystės tarptautinių projektų, kai mokytojai ir tyrėjai susivienija bendrai veiklai. Projekto įgyvendinimui LETA subūrė Lietuvos ir Latvijos edukologijos tyrėjas, kurios dalindamosios tyrinėjimo patirtimi, inicijuos mokyklose mokymosi tyrinėjant projektų, įgalinančių mokinius pažinti pasaulį tyrinėjant, kūrimą ir įgyvendinimą.

Tyrėjos mokytojams siūlys rinktis STEAM ugdymui ir socialiniam tyrinėjimui mokykloje tinkamus metodus ir scenarijus. Bendradarbiavimo eigoje sukurtus mokymosi tyrinėjant projektus (MTP) Lietuvos ir Latvijos mokytojai su savo mokiniais realizuos ugdymo praktikoje. Tokio bendradarbiavimo tarp tyrėjų ir mokytojų rezultatas – sukurti ir įgyvendinti 16 MTP. Siekiant skleisti projekto rezultatus, MTP numatoma skelbti tarptautinėse gerosios mokytojų praktikos dalijimosi platformose. Atliekamos veiklos orientuotos į projekto tikslą – sukurti mokytojų ir tyrėjų bendradarbiavimo (tinklaveiklos) metodologinį aprašą.

LETA nuo šių metų sausio 2 d. vykdo 6 mėnesių trukmės projektą Teachers & Researchers Networking for Inquiry-based learning (Mokytojų ir tyrėjų tinklaveika tyrinėjimu grįstam mokymuisi). Projekto partneriai – Socialinės lyderystės asociacija, Vilniaus Vytauto Didžiojo, Vilkaviškio raj. Pilviškių „Santakos“ ir Šalčininkų raj. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos bei Aizkrauklės rajono vidurinė mokykla iš Latvijos.

Projekto tyrėjos: prof. dr. Rūta Girdzijauskienė, prof. dr. Neringa Strazdienė, doc. dr. Gražina Šmitienė, doc. dr. Dita Nīmante, dr. Eglė Pranskūnienė, dr. Natalija Ignatova, dr. Sandrita Škėrienė. Dėl informacijos kreiptis į projekto vadovę dr. Nataliją Ignatovą el. paštu: [email protected].