Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) ir Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (LETA) Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Kolegijų salėje. surengė akademinį susitikimą „Mokykla: mokomės iš praeities kurdami ateitį“, skirtą iškilios Lietuvos švietimo bendruomenės asmenybės – profesorės, habilituotos socialinių mokslų daktarės Marijos Barkauskaitės – 80-mečio sukakčiai paminėti. Profesorė habil. dr. Marija Barkauskaitė – žymi Lietuvos edukologijos mokslininkė, viena iš švietimo reformos pradininkių (Nuotrauka iš Švietimo naujienos https://www.svietimonaujienos.lt/akademiniai-susitikimai-asmenybe-kaip-jungtis-tarp-praeities-ir-ateities/)

   Ji kartu su bendraminčiais kūrė strateginius Lietuvos švietimo reformos dokumentus, aktyviai įsitraukė į švietimo strategijų įgyvendinimą, vadovaudama Vilniaus miesto švietimo skyriui, būdama švietimo ir mokslo viceministre, Lietuvos švietimo tarybos pirmininke, Pedagoginio universiteto prorektore, katedros vedėja, doktorantūros komiteto pirmininke, mokslinių žurnalų vyriausiąja redaktore, tarptautinių ir nacionalinių projektų vadove, nevyriausybinių organizacijų steigėja ir nare. Profesorė apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, Švietimo ir mokslo ministerijos Garbės ženklu už nuopelnus švietimui, šv. Kristoforo statulėle „Už nuopelnus Vilniaus miestui“, Meilės Lukšienės mokslo premija.

  Įžanginį sveikinimo žodį tarė  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris Julius Lukošius. Visų susitikimo dalyvių vardu jis pasveikino prof. habil. dr. M. Barkauskaitę, visus jos bendražygius, kolegas mokytojus, susirinkusius paminėti svarbiausius profesorės darbus, mokslines idėjas, pasidalyti vertingomis įžvalgomis
Pristatydama pirmąjį akademinio susitikimo diskusijos klausimą – kaip buvo kuriama mokyklų įvairovė ir kokios jos reikia dabar? – viena iš renginio moderatorių prof. dr. Loreta Žadeikaitė, ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja, pabrėžė, kad ši tema buvo pasirinkta neatsitiktinai: ji priminė prieš daugelį metų prof. habil. dr. M. Barkauskaitės išsakytą įžvalgą apie mokyklų įvairovės būtinybę. Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos direktorė Jolanta Knyvienė, viena iš pirmosios Lietuvoje universitetinės mokyklos, įsteigtos 1993 metais, kūrėjų, prisiminė savo vadovaujamos mokyklos nueitą kelią, įvairias reorganizacijas. Žodis buvo suteiktas ir prof. habil. dr. Marijai Barkauskaitei, kuri  pabrėžė įvairių mokyklų reikalingumą, apibendrindama per daugelį pedagoginės ir mokslinės veiklos metų sukauptą savo patirtį ji pabrėžė, kad mokytojas privalo turėti du dalykus: protą ir širdį. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorė dr. Alvyra Galkienė, papasakojo apie pirmuosius žingsnius kuriant ugdymo įstaigą vaikams su negalia, apie didelį dėmesį, kurio sulaukė iš prof. habil. dr. M. Barkauskaitės., 1992 m. įkurtos pirmosios žydų mokyklos, direktorius Miša Jakobas  gyrė prof. prof. habil. dr. M. Barkauskaitę už toleranciją, jos ramumą, už drąsinimą. Socialinių pedagogų asociacijos prezidentė dr. Auksė Petruškevičiūtė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos ir Mykolo Romerio universiteto lektorė, padėkojo profesorei M. Barkauskaitei už pedagoginės sąveikos kultūros puoselėjimą, kurią tyrinėjo ir moksliniame, ir praktiniame lauke.
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentė dr. Agnė Brandišauskienė sakė besididžiuojanti tuo, kad profesorė M. Barkauskaitė yra viena iš pagrindinių jos mokytojų, atvedusių nuo bakalauro iki mokslo daktaro laipsnio ir tolesnio darbo aukštojoje mokykloje. Viešosios įstaigos Mokyklų tobulinimo centro įkūrėja ir direktorė dr. Eglė Pranckūnienė  gilinosi į  prof. habil. dr. M. Barkauskaitės mintis apie pedagogų rengimą. Ilgametė Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė prof. habil dr. Palmira Jucevičienė, Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų instituto profesorė gyrė prof.
habil. dr. M. Barkauskaitę už toleranciją ir pabrėžė jos ženklų indėlį įEdukologijos mokslą. Buvo perskaityti ir istorikės, habilituotos humanitarinių mokslų daktarės Ingės Lukšaitės, žymiosios edukologės, tautinės mokyklos kūrėjos Meilės Lukšienės dukters, sveikinimo žodžiai profesorei M. Barkauskaitei.
Profesorės duktė Gabrielė Juodkaitė-Granskienė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja, padėkojo akademinio susitikimo dalyviams. Padėkos profesorei žodį tarė ir akademinio susitikimo diskusiją apibendrinusi Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė prof. dr. Liuda Rupšienė, kuri   didžiavosi prof. habil. dr.  M. Barkauskaitės ilgamečiu įdirbiu ir  jos  užaugintais tvirčiausiais šalies edukologais.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginio planavimo skyriaus vedėjas Ričardas Ališauskas  pasidžiaugė prof.
habil. dr. M. Barkauskaitės padaryta labai didele įtaka švietimui.
Renginį moderavo  prof. dr. Loreta Žadeikaitė, ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja, ir dr. Daiva Penkauskienė.
Plačiau skaitykite Švietimo naujienuose. https://www.svietimonaujienos.lt/akademiniai-susitikimai-asmenybe-kaip-jungtis-tarp-praeities-ir-ateities/

Renginio įrašą galima peržiūti čia: https://www.lera.lt/leta_files/2022/11/smsm_irasas.mp4