Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija

Juridinio asmens kodas 191974021
Adresas: H. Manto 84, LT-92294 Klaipėda

Kviečiame dalyvauti ugdymo mokslų atstovus, tyrėjus, bendrojo ugdymo ir aukštųjų mokyklų, savivaldybių atstovus, švietimo praktikus, švietimo politikos kūrėjus, nevyriausybinių organizacijų atstovus, visus, suinteresuotus įtrauktimi švietime.

Data 2021 m. gegužės 27 d.
Laikas15.00–17.00
Moderatoriai Gražina Šeibokienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėja
doc. dr. Darius Gerulaitis, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentas, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narys
Įžangos žodisdr. Jurgita Šiugždinienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrė
prof. habil. dr. Juozas Augutis, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys

Pranešimas Tarptautinio tyrimo „Įtraukiojo ugdymo plėtra, taikant universalų dizainą mokymuisi (UDM)“ / „Improving Inclusive Education Through a Universal Design for Learning (UDL)“ idėjų ir rezultatų pristatymas

prof. dr. Alvyra Galkienė. Įtraukiojo ugdymo transformacijos ir tyrimais grindžiamas UDM taikymo modelis. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija
prof. dr. Ona Monkevičienė. UDM taikymo rezultatas – kiekvienas Lietuvos mokinys kaip motyvuotas, gilų žinojimą kuriantis besimokantis ekspertas. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija
doc. dr. Suvi Lakkala. Ugdymas įvairovėje taikant UDM prieigą: pedagogų kompetencijos analizė / Teaching for Diversity with UDL: Analysing Teacher Competence. Laplandijos universitetas (Suomija)
prof. habil. dr. Jolanta Baran. Rutininio ugdymo transformacija taikant UDM: Lenkijos kontekstas / Transformations of Routine Education Using UDL: The Polish Context. Krokuvos pedagoginis universitetas (Lenkija)
doc. dr. Michelle Proyer. Įtraukiojo ugdymo praktikos reinterpretavimas UDM kontekste: Austrijos atvejis / Reinterpreting Inclusive Education Practices in the Context of UDL: The Case of Austria. Vienos universitetas (Austrija)
Diskusija Vitalija Bujanauskienė, Utenos švietimo centro direktorė, Bendrojo ugdymo tarybos pirmininkė
Lina Garbenčiūtė, Lietuvos negalios organizacijų forumo projektų vadovė
Kęstutis Vaišnora, Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas
Edita Žiobienė, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierė
Baigiamasis žodis prof. dr. Liudmila Rupšienė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė
prof. dr. Loreta Žadeikaitė, ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja
Informacija pasiteirauti el. p. Liudmila.Rupsiene@baltcontract.eu, tel. 8 686 39 529;
el. p. Loreta.Zadeikaite@smm.lt, tel. 8 686 21 364.

Forumo registracija: registracija.

Prisijungimo nuorodos bus išsiųstos užsiregistravusiems forumo dalyviams.

Forumas bus verčiamas iš anglų į lietuvių, iš lietuvių į anglų ir į lietuvių gestų kalbas. Forumo vertimas iš anglų kalbos į lietuvių finansuojamas „Erasmus +“ projekto „Ugdymo proceso transformavimo skirtinguose edukaciniuose kontekstuose prielaidos, taikant įtraukiojo ugdymo strategijas“ lėšomis. Forumo vertimą į lietuvių gestų kalbą organizuoja Lietuvių gestų kalbos vertimo centras.

Š.m. balandžio 9 d. LETA Mokymosi visą gyvenimą tinklas organizavo seminarą tema „Konstruktyvizmas: kiek ir kokių požiūrių jame telpa?“. Jo tikslas – išsiaiškinti įvairius požiūrius į konstruktyvizmą, atspindėtus moksliniuose šaltiniuose, ir pabandyti išskirti pagrindinius, reikšmingus šiuolaikiniams edukologų darbams bei edukacinei praktikai,  ypač – mokymosi visą gyvenimą  bei  savivaldaus mokymosi kontekste. Seminarą vedė prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė. Kaip pastebėjo seminaro dalyviai, šis seminaras buvo ypač naudingas tiems tyrinėtojams, kurie  gilinasi į mokymosi edukacinio įgalinimo problemas ir jų sprendimus, šiems sprendimams  pasitelkdami įvairias konstruktyvizmo prieigas, tarp jų – ir konstrukcionizmą.

Seminaro skaidrės:

https://lera.lt/wp-content/uploads/2021/05/LETA-MVG-seminaro-skaidres-.pdf

 

Europos Komisija ir Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) šiuo metu atnaujina Europos gaires dėl neformaliojo ir savaiminio mokymosi patvirtinimo. Europos gairių tikslas yra padėti politikos formuotojams ir praktikams kurti ir įgyvendinti sprendimus, kurie tarnautų asmenims jų patvirtinimo procese. Gairių tikslas yra išaiškinti įgyvendinimo sąlygas, pabrėžiant kritinius pasirinkimus, kuriuos suinteresuotosios šalys turi padaryti skirtinguose proceso etapuose.

Europos gairės pirmą kartą buvo parengtos 2009 m.<https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4054> ir priėmus Europos  Tarybos rekomendaciją, atnaujintos 2015 m<https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3073>. 2012 m. rekomendacijos vertinimas<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52020SC0121>, pabrėžė gairių svarbą skatinant bendrą supratimą apie jų patvirtinimą Europoje ir palaikė tarpusavio  mokymąsi.

2021 m. atnaujintomis gairėmis siekiama, kad gairės būtų aktualios atsižvelgiant į dabartinius ir būsimus pokyčius, pvz., skaitmeniškumą,  ekologiškumą  bei „Covid-19“ pandemiją, kurie reikalauja, kad valstybės narės vis labiau išnaudotų visą savo piliečių potencialą. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi patvirtinimas yra veiksmingas mechanizmas šiems poreikiams patenkinti.

Siekiant atnaujinti gaires, buvo sukurta apklausa. Kviečiame visas suinteresuotąsias šalis atsakyti į apklausą ir pasidalinti savo nuomonėmis bei patirtimi. 

Nuoroda į apklausą: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/e3c778de-2719-143e-830c-afa67565f501

2021m. gegužės 4 d. EBPO pristatė ataskaitą  „XXI amžiaus skaitytojai: raštingumo įgūdžių ugdymas skaitmeniniame pasaulyje“.

Ataskaitoje pateikti PISA ir kiti tyrimų rezultatai:

           • kaip formuojasi penkiolikmečių skaitymo įgūdžiai, reikalingi 21 a. technologiniame pasaulyje;
           • kokie galimi potencialiai geriausi metodai  norint sustiprinti moksleivių galimybes naršyti naujame informacijos pasaulyje;
           • kaip šalys turi sustiprinti pastangas kovojant su augančia skaitmenine atskirtimi;
           • kaip mokytojai gali padėti mokiniams atsirinkti informaciją, nepasiklysti tarp netikrų žinių ir valdyti informacijos sudėtingumą.

Plačiau : https://www.oecd.org/publications/21st-century-readers-a83d84cb-en.htm

Švietimo, mokslo ir sporto ministrės 2021-04-15 įsakymu Nr. SR-1546 buvo patvirtinta nauja Nacionalinės švietimo agentūros taryba. Jos nare tapo LETA valdybos narė ir VDU profesorė Lina Kaminskienė. Nuoširdžiai sveikiname ir linkime sėkmingai atstovauti mūsų  asociaciją!

2021 metų balandžio 30d. įvyko 5-tasis Edukacijos forumas „Fizinis ugdymas kaip asmens ir visuomenės gerovės pamatas: ką rodo tyrimai?“. Dalyvavo virš 100 dalyvių.

Forumo  įrašą galite peržiūrėti Youtube platformoje:  https://www.youtube.com/watch?v=JUJlsX9k01M

Sveikinimo žodį tarė dr. Linas Obcarskas (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministras), prof. dr. Diana Rėklaitienė  (Lietuvos sporto universiteto rektorė). Pranešimą ,,Fizinis ugdymas kaip asmens ir visuomenės gerovės pamatas: ką rodo tyrimai?“ skaitė prof. dr. Arūnas Emeljanovas (Lietuvos sporto universiteto Fizinio ir socialinio ugdymo katedros profesorius, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narys).
Diskusijoje dalyvavo Daina Gudzinevičiūtė (Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė), prof. dr. Natalja Fatkulina (Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto direktorė), dr. Laima Trinkūnienė (Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos prezidentė), Vytuolis Valūnas (Alytaus miesto Savivaldybės administracijos Švietimo ir Sporto skyriaus vedėjas), Audronė Vizbarienė (Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos prezidentė). Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė ( Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė), prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Mokslo, studijų ir technologijų departamento vyriausioji patarėja).

Paskelbtas  „Naujos kartos Lietuva“ planas https://bit.ly/2Q7ItKo
Vadovaujantis parengtu „Naujos kartos Lietuva“ planu, įvyko viešoji konsultacija „Aukštasis mokslas, nuosekli inovacijų skatinimo sistema ir aukštos pridėtinės vertės verslas“ (2021-04-22).  Šio plano komponento tikslas – didinti aukštojo mokslo efektyvumą, kokybę ir tarptautinį konkurencingumą,  sukurti verslo ir mokslo bendradarbiavimo tradicijas. Nuoroda į viešosios  konsultacijos įrašą: https://www.youtube.com/watch?v=lngPLEceTlY 

TALIS – tai Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) atliekamas tarptautinis tyrimas, kuriame tiriama mokytojų darbo aplinka ir darbo sąlygos mokyklose.  https://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/tyrimai-ir-analizes/tarptautiniai-tyrimai. 2021 m. gegužės 5 d. 10 val. švietimo pagalbos įstaigų, švietimo centrų ir pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų atstovai kviečiami į EBPO TALIS 2018 tyrimo nacionalinės ataskaitos pristatymą. Renginys bus įrašomas. Registracija iki gegužės 4 d. 17.00 val.

Š.m balandžio 28 d. 14.00 (Paryžiaus laiku), kviečiame į internetinį seminarą ,,Rethinking the classroom after COVID-19“ mokytojų įžvalgos ir naujovės. 

Mokytojai ir mokyklos bendruomenės nepaprastai kūrybingai ir specialiai reagavo į COVID-19 pandemijos sukeltus padarinius, nuosekliai ieškodami naujų, dažnai beprecedentių sprendimų, kurie meta iššūkį mūsų tradiciniam mokymo ir mokymosi konceptualumui.

Kai kurie pastebėti pokyčiai ir naujovės gali išlikti ir ateityje. EBPO, UNESCO ir Mokytojų darbo grupė su viso pasaulio mokytojais aptarė naujas įžvalgas, atsiradusias šiais sunkiais laikais.

Prisijunkite prie internetinio seminaro, kuriame  bus apžvelgtos  pandemijos metu išmoktos pamokos ir tai, kaip kartu galime geriau ir dar stipriau atsistatyti. EBPO  direktorių švietimui  Andreasą Schleicherį papildys Haldis Holst (tarptautinio švietimo generalinio sekretoriaus pavaduotoja) ir Borhene Chakroun (UNESCO direktorius politikai ir mokymosi visą gyvenimą sistemoms) diskusijoje su  mokytojais ir ekspertais, pasidalindami  savo įžvalgomis  apie mokymą COVID-19 metu.

Registracijos nuoroda: https://meetoecd1.zoom.us/webinar/register/WN_1QU5tgaxQd28msUX3mXHyQ

Plačiau: OECD Global Teaching Insights website

Kviečiame Jus į Tarptautinę vasaros mokyklą „Kokybiniai tyrimai 2021“ Vytauto Didžiojo universitete, Kaune, Lietuvoje.

Tai yra labai svarbus mokslinis renginys doktorantams ir jauniesiems tyrėjams / mokslininkams, kurie rengia savo tyrimus, jau vykdo savo mokslinius tyrimus arba jau baigia savo tyrimus.

Taigi, 2021 m. birželio 28 d. – liepos 1 d. Švietimo akademija su Vytauto Didžiojo universiteto Ugdymo tyrimų institutu, bendradarbiaudama su Socialinio tyrėjo mokykla, organizuoja Tarptautinę vasaros mokyklą ,,Kokybiniai  tyrimai 2021″ (ISS QR VDU 2020) .

Šiemet  vasaros mokykla vyks  internetu.

Šioje 2021 m. vasaros mokykloje pagrindinis dėmesys bus skiriamas grindžiamosios teorijos (GT) metodikai.

Paskaitas skaitys: 

prof. Antony Bryant (Leeds Beckett universitetas, Jungtinė Karalystė).
prof. Vilma Žydžiūnaitė (Vytauto Didžiojo universiteto Ugdymo tyrimų institutas, Lietuva).

Informacinė pagalba vasaros mokyklos metu:  dr. Vaida Jurgilė (VDU Švietimo tyrimų institutas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva).

Registracija ir daugiau informacijos: https://gtsummerschool.vdu.lt/