Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija

Juridinio asmens kodas 191974021
Adresas: H. Manto 84, LT-92294 Klaipėda

 

Maloniai kviečiame dalyvauti ugdymo mokslų atstovus, tyrėjus, aukštųjų mokyklų, darbdavių, studentų atstovus, švietimo ir mokslo politikos kūrėjus ir visus, suinteresuotus kritinio mąstymo ugdymu aukštajame moksle.

Data 2021 m. rugsėjo 30 d.
Laikas15.00–17.00
Prisijungimashttps://smm-lt.zoom.us/j/6289736970 (tiesioginė transliacija)
https://www.youtube.com/channel/UCHxFzyS1l3eAxn-gXT4BHbQ
Moderatorė prof. dr. Lilija Duoblienė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto profesorė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė.
Įžangos žodisdr. Agnė Kudarauskienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministrė.
prof. dr. Inga Žalėnienė, Mykolo Romerio universiteto rektorė.
Pranešimas Kritinis mąstymas aukštojo mokslo studijose: kam ir kodėl?
dr. Daiva Penkauskienė
, Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė.

Pranešimas parengtas remiantis moksliniu tyrimu „Kritinis mąstymas aukštajame moksle: studijų ir darbo rinkos perspektyva“. Tyrimo komanda: doc. dr. Violeta Jegelevičienė (projekto vadovė), prof. dr. Valdonė Indrašienė, doc. dr. Daiva Penkauskienė, doc. dr. Jolanta Pivorienė, prof. dr. Odeta Merfeldaitė, doc. dr. Asta Railienė, doc. dr. Justinas Sadauskas, dr. Natalija Valavičienė. Mokslinis tyrimas finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMTK712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“, dotacijos sutarties Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-006.
Diskusija prof. dr. Natalija Mažeikienė, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Socialinio darbo katedros profesorė.
prof. dr. Kristupas Sabolius, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros profesorius.
dr. Agnė Kudarauskienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministrė.
Almantas Šerpatauskas, Studijų kokybės vertinimo centro direktorius.
Linas Leonas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos psichologijos katedros lektorius, Studijų vertinimo komisijos, veikiančios prie SKVC, pirmininkas.
Baigiamasis žodis prof. dr. Liudmila Rupšienė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė
prof. dr. Loreta Žadeikaitė, ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja
Informacija pasiteirautiel. p. Liudmila.Rupsiene@baltcontract.eu, tel. 8 686 39 529;
el. p. Loreta.Zadeikaite@smm.lt, tel. 8 686 21 364.

Vilniaus švietimo pažangos centro vykdomi projektai ir kitos veiklos prisideda prie to, kad mokiniai Vilniuje gautų kokybišką ir šiuolaikišką ugdymą. Duomenimis grįstas sprendimų priėmimas – sėkmingo bei efektyvaus institucijos veikimo, švietimo politikos planavimo ir įgyvendinimo pagrindas. Siekdami tobulinti švietimo lauko stebėseną, matyti sisteminį švietimo būklės vaizdą Vilniaus mieste, tobulinti savo veiklas ir teikti įžvalgas bei rekomendacijas Vilniaus miesto savivaldybei, stiprinamos VŠPC analitikų komandos gretos ir prie  komandos kviečiame prisijungti TYRĖJĄ-ANALITIKĄ/Ę.

Plačiau apie darbo pasiūlymą: https://www.svietimopazanga.lt/prie-vspc-komandos-kvieciame-prisijungti-tyreja-analitika-e/

Kviečiame dalyvauti mokslininkų komandas viešuosiuose pirkimuose:

  1. Mokinių pasiekimų tarptautinių tyrimų rezultatų  antrinės analizės Nr. 1 parengimo paslaugos.
    https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/DocumentsFamily/2021-630773

  2. Mokinių pasiekimų tarptautinių tyrimų rezultatų  antrinės analizės Nr. 2 parengimo paslaugos. 
     https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-658443

  3. Mokinių pasiekimų tarptautinių tyrimų rezultatų  antrinė analizė Nr. 3 parengimo paslaugos. Paskelbta: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/DocumentsFamily/2021-697908

  4.  Mokymosi pasiekimų  longitudinio tyrimo atlikimo paslauga.
    https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-602573

Nacionalinė švietimo agentūros  projekto „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001 (2021) komanda  parengė šiems mokslo metams aktualią analizę: Hibridinio mokymo(si) / ugdymo(si) patirties analizę.

2021 m. spalio 8 – 9 d. Kviečiame dalyvauti  Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos ir Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto organizuojamoje V-ojoje Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencijoje „Mokslinis pilietiškumas  neapibrėžtame pasaulyje“.

Konferencija vyks 2021 m. spalio 8 – 9 dienomis. Pirmoji diena (spalio 8) vyks kontaktiniu būdu Mykolo Romerio universitete  (Ateities g. 20, Vilnius, I-414 auditorijoje). Primename, kad į universiteto patalpas įleidžiami tik Galimybių pasą turintys asmenys. Antroji konferencijos diena vyks nuotoliniu būdu.

Praėjusių metų spalį konferencijoje dalinomės įžvalgomis apie gyvenimą iki pandemijos ir po jos. Edukologijos mokslo bendruomenę kvietėme kalbėti ir kalbėtis apie tai, kaip išlaikyti ryšį tarp mokytojo ir mokinio jiems nesusitinkant kelis mėnesius, kaip sudaryti sąlygas pirmakursiui įsilieti į universiteto bendruomenę, kai tą bendruomenę jis mato tik savo kompiuterio ekrane, kaip nors ir nebūdami vienoje vietoje, galime išlikti kartu, kas mūsų tyrimuose ir mūsų švietime mus vienija ir jungia. Nes mokydami ir mokydamiesi mes ne tik dalinamės žiniomis, bet ir kuriame bendruomenes.

Šių metų konferencijos tema siekiame akcentuoti mokslinio pilietiškumo problematiką, siejant ją su neapibrėžtumo pasaulyje kontekstu. Šiandienos mokslininkai ne tik analizuoja ir siūlo įvairius sprendimus visuomenei, bet būdami patys aktyvūs piliečiai, moksliniais atradimais skatina ir visuomenę aktyviam pilietiškumui. Konferencijoje taip pat kviesime įsijungti į mokslinę diskusiją, skirtą aptarti,  kas visgi yra edukologijos mokslo objektas. Kalbėti ir kalbėtis apie tai, kaip į lietuvių kalbą verčiame education (educations sciences objektą)? Jeigu education yra švietimas (kaip oficialiai ŠMSM siūlymu skelbiama Europos terminų tezaure TESE), tai ar švietimas yra ta plačiausia sąvoka, apimanti ir ugdymą, ir yra edukologijos mokslo objektas? Ir turime priimti, kad, pvz., physical education yra fizinis švietimas, creativity education yra kūrybiškumo švietimas? Kas tuomet yra ugdymas? Kai sakome „ugdymo mokslas“, ar tapatiname jį su edukologijos mokslu? Ar į ugdymo mokslą telpa švietimo politika ir vadyba? O gal šioje painiavoje, kuri tęsiasi jau beveik 100 metų, yra sprendimas – pripažinti,  kad edukologijos mokslo objektas yra edukacija (angl. education), apimantis ir ugdymą, ir  švietimą? Bet ar tuo nepakenksime lietuvių mokslinės kalbos vystymuisi?

Antroji konferencijos diena bus skirta mokslinių įžvalgų pasidalinimui tematinėse sekcijose.

Konferencijos vietaMykolo Romerio universitetas (Ateities g. 20, Vilnius)
Registracijos nuoroda Užsiregistruoti dalyvauti konferencijoje galite iki 2021 m. rugsėjo mėn. 24 d. Registracijos nuoroda:https://forms.office.com/r/qVmq0LCBGk Kilus klausimams, kreipkitės el. p. esdi.konferencija@mruni.eu
Konferencijos mokestisdalyvaujant 1 dieną – 30 eurų;
dakyvaujant 2 dieną – 10 eurų;
dalyvaujant abi dienas – 40 eurų.
Konferencijos preliminari programahttps://lera.lt/wp-content/uploads/2021/09/KONFERENCIJOS-PRELIMINARI-PROGRAMA.docx
Konferencijos organizacinis komitetas
Komiteto pirmininkė Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) prezidentė prof. dr. Liudmila Rupšienė
Komiteto pirmininkės pavaduotoja LETA valdybos narė, MRU ŽVSF dekanė prof. dr. Odeta Merfeldaitė
Komiteto nariai prof. dr. Lilija Duoblienė (Vilniaus universitetas), doc.dr. Rita Makarskaitė – Petkevičienė, prof. dr. Alvyra Galkienė (Vytauto Didžiojo universitetas), prof. dr. Genutė Gedvilienė (Vytauto Didžiojo universitetas), dr. Auksė Petruškevičiūtė (Vytauto Didžiojo universitetas), prof.dr. Remigijus Bubnys (Vilniaus universitetas), prof.dr. Raimonda Brunevičiūtė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), prof. dr. Lina Kaminskienė (Vytauto Didžiojo universitetas), prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė (Kauno technologijos universitetas), doc. dr. Jūratė Valuckienė (Vilniaus universitetas), dr. Arūnas Emeljanovas (Lietuvos Sporto universitetas), prof. dr. Aušra Kazlauskienė (Vilniaus universitetas), prof.dr. Irena Stonkuvienė (Vilniaus universitetas), prof.dr. Odeta Merfeldaitė (Mykolo Romerio universitetas), Lina Bairašauskienė (Klaipėdos universitetas), afil. prof.dr. Irena Leliūgienė (Mykolo Romerio universitetas), dr.Eglė Pranckūnienė (Mokyklų tobulinimo centras),dr. Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė
(Vytauto Didžiojo universitetas),dokt. Monika Orechova (Vilniaus universitetas).
Komiteto nariai – Mykolo Romerio universiteto mokslininkaiProf. dr. Valdonė Indrašienė, doc. dr. Asta Railienė, doc. dr. Violeta Jegelevičienė, doc. dr. Jolita Dudaitė, doc. dr. Justinas Sadauskas, prof. dr. Vida Gudžinskienė, doc. dr. Rita Raudeliūnaitė, doc. dr. Daiva Penkauskienė, doc. dr. Romas Prakapas, doc. dr. Jolanta Pivorienė.

Komiteto kontaktinis asmuo Prof. dr. Irena Žemaitaitytė, el. p. irene@mruni.eu

Renginio metu bus filmuojama ir  fotografuojama. Skaitmeninė informacija bus talpinama http://lera.lt/ svetainėje. 

 

Mieli Kolegos,

 Sveikiname Jus visus su Rugsėjo 1-ąja! Tikime, kad šią dieną pradėsite dar vienus pažinimo ir tobulėjimo, draugystės ir bendradarbiavimo metus. Linkime optimistinių spalvų, konstruktyvių susitarimų ir įstabių akimirkų.

 LETA komanda

 

Europos Komisija patvirtino Europos mokslo tarybos (angl. European Research Council, ERC) 2022 m. darbo programą, kurioje priešakiniams moksliniams tyrimams numatyta per 2,4 mlrd. eurų, šiomis lėšomis pasinaudoti galės daugiau nei 1 100 Europos Sąjungos ir asocijuotų šalių mokslininkų.
2022 metais mokslininkai galės dalyvauti tiek tradiciniuose ERC finansavimo mechanizmų (ERC StG, CoG, AdG), tiek ERC sinergijos dotacijų (angl. ERC Synergy grant) ir ERC idėjų pritaikymo dotacijų (angl. ERC Proof of Concept) paraiškų konkursuose.
Plačiau: https://lmt.lt/naujienos/europos-mokslo-taryba-paskelbe-2022-m.-darbo-programa-ir-nauju-kvietimu-tvarkarasti/3880

 

2021 metų   birželio 22 d. įvyko 7-tasis Edukacijos forumas ,,Edukacinių tyrimų stiprinimas Lietuvoje: nacionalinių ir tarptautinių kontekstų sankirtos“. Dalyvavo virš 100 dalyvių. Forumo  įrašą galite peržiūrėti Youtube platformoje: https://www.youtube.com/watch?v=mXRNz0D2h2o.
Sveikinimo žodį  tarė Ramūnas Skaudžius (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministras). Pagrindinį pranešimą ,,Edukacinių tyrimų stiprinimas Lietuvoje: nacionalinių ir tarptautinių kontekstų sankirtos“ skaitė  prof. Audra Skukauskaitė (Centrinės Floridos universiteto (JAV) profesorė, tyrimų metodologijų tyrėja ir dėstytoja). Diskusijoje dalyvavo : Aušra Grybauskienė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyriausioji specialistė), prof. Palmira Jucevičienė (Kauno technologijos universiteto profesorė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė), prof. Liudvika Leišytė (Dortmundo technologijos universiteto profesorė (Vokietija), vizituojanti profesorė Aukštojo mokslo politikos studijų centre (CHEPS) Tventės universitete (Nyderlandai), Vokietijos aukštojo mokslo ir studijų tyrimų asociacijos valdybos narė, „Futura Scientia“ asociacijos Lietuvoje valdybos pirmininkė), doc. dr. Irena Stonkuvienė   (Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto direktorė, Švietimo tarybos narė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos viceprezidentė), dr. Eugenijus Stumbrys ( LMT Mokslo politikos ir analizės skyriaus vedėjas), prof. habil. dr. Vilija Targamadzė (Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja). Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė), prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Renginį moderavo prof. dr. Rūta Girdzijauskienė (Klaipėdos universiteto vyriausioji mokslo darbuotoja, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narė) Ričardas Ališauskas (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjas). Edukacinį forumą organizavo Lietuvos Švietimo, mokslo  ir sporto ministerija ir Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija.

2021 m. birželio 16 d. (trečiadienį) 10–12 val. Lietuvos mokslų akademija (LMA) organizuoja seminarą  „Ateitis – informacinių technologijų iššūkiai visuomenei“.

Seminaras vyks nuotoliniu būdu, naudojant Teams platformą.

Kviečiame dalyvauti mokslo, švietimo, verslo ir valdžios institucijų atstovus.

Planuojančius dalyvauti prašome savo prisijungimo duomenis atsiųsti Valerijai Paškauskienei e. paštu v.paskauskiene@lma.lt iki birželio 14 d.

Plačiau: http://www.lma.lt/news/1211/67/Ateitis-informaciniu-technologiju-issukiai-visuomenei.