Kviečiami mokslo analitikai, duomenų analitikai, tyrėjai, statistikai prisijungti į projekto „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ 3 veiklą. 

Papildytos naujos veiklos tikslas – užtikrinti ir plėtoti projekte pradėtą įgyvendinti automatizuotą profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą administravimo veiklos procesų valdymą, vykdyti profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą sistemos stebėseną ir sudaryti sąlygas Nacionalinei švietimo agentūrai tapti kompetencijų centru, pasirengusiu vykdyti profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą stebėseną ir vertinimą.
Plačiau: https://www.nsa.smm.lt/administracine-informacija/karjera/

Projekto bendra informacija:

https://www.nsa.smm.lt/infrastrukturos-pletros-departamentas/projektai/profesinio-mokymo-ir-mokymosi-visa-gyvenima-informaciniu-sistemu-ir-registru-pletra/

2021 metų vasario 25 d.  įvyko Edukacijos forumas,skirtas 2020 m. atliktų švietimo srities tyrimų, skirtų sprendimams dėl COVID-19 padarinių, rezultatams aptarti. Šiame forume dalyvavo virš 200 dalyvių.Edukacijos forumo įrašą galite peržiūrėti Youtube platformoje: https://www.youtube.com/watch?v=yrIU-hx0Wms&t=3s. Sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministras dr. Ramūnas Skaudžius ir Lietuvos mokslų  tarybos pirmininkas prof. Romas Baronas. Buvo išklausyti pranešimai apie atliktus švietimo srities tyrimus dėl COVID-19 padarinių: Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu (VDU); Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu(VU); Nuotolinio darbo ir mokymo proceso organizavimo modelis ir rekomendacijos ekstremaliam ir pereinamajam laikotarpiui (KTU, VGTU, VU). Baigiamąjį žodį tarė LETA prezidentėprof. dr. Liudmila Rupšienė ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vyriausioji patarėja prof. dr. Loreta Žadeikaitė.

 

 

2021 m. kovo 3 d.13.30-15.00  Briuselio laiku, vyks nuotolinis renginys: ,,Ankstyvasis ugdymas ir priežiūra Europoje: įtrauktis ir darbuotojų profesionalumo didinimas“ (angl. Early Childhood Education and Care in Europe: a Focus on Inclusion and Staff Professionalisation).

Bus pristatyti ET2020 darbo grupės, skirtos ankstyvajam ugdymui ir priežiūrai, darbo rezultatai: galutinė ataskaita ir įtraukties priemonių rinkinys.  Renginys bus transliuojamas internetu, (taip pat vėliau bus galima peržiūrėti įrašą). 

Renginio nuoroda ir programa: https://ec.europa.eu/education/events/early-childhood-education-care-inclusion-staff-professionalisation_e

Norite sužinoti apie tai, kas šiandien vyksta švietime – ir koks švietimas gali atrodyti rytoj?

Nėra geresnio būdo sužinoti, kaip per  Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos  surengtus internetinius seminarus apie švietimą.

Naujausi vaizdo įrašai skelbiami čia: https://oecdedutoday.com/oecd-education-webinars/

Sveikiname dr. Vitaliją Putriūtę Lietuvos sporto universitete sėkmingai apgynus daktaro disertaciją Mokytojo motyvacinių veiksnių reikšmė vyresnių klasių mokinių motyvacijai ir fiziniam aktyvumui fizinio ugdymo pamokose ir laisvalaikiu (vad. prof.Arūnas Emeljanovas ) ir įgyjus socialinių mokslų edukologijos krypties daktaro laipsnį.

Su disertacijos santrauka galima susipažinti Lietuvos sporto universiteto bibliotekoje. Su disertacija galima susipažinti adresu: Sporto g. 6, Lietuvos sporto universitetas, o žemiau pateikiame trumpą jos anotaciją.

Net 80 proc. paauglių visame pasaulyje neatitinka rekomendacijų, ne mažiau kaip 50 proc. fizinio ugdymo (FU) pamokos laiko užsiimti vidutiniu ir dideliu fiziniu aktyvumu. Taip pat, apie 20-30 proc. paauglių yra nepakankamai fiziškai aktyvūs ir laisvalaikiu (U.S. Department of Health and Human Services, 2018). FU pamokos yra viena iš veiksmingiausių intervencinių priemonių didinant vaikų fizinį aktyvumą apskritai.
Tyrimo tikslas. Įvertinti mokytojų paramos ir kontrolės veiksnių reikšmę vyresnių klasių moksleivių motyvacijai ir fiziniam aktyvumui fizinio ugdymo pamokose bei laisvalaikiu.
Siekiama išsiaiškinti kokie ir kaip mokytojo paramos ir kontrolės veiksniai tiesiogiai ir per medijuojančius mokinio motyvacinius veiksnius siejasi su objektyviu fiziniu aktyvumu fizinio ugdymo pamokose ir kaip šios sąsajos priklauso nuo pamokos turinio bei kaip šie veiksniai siejasi su laisvalaikio fiziniu aktyvumu.
Pasitelktas teorinis transkontekstinis modelis padėjo paaiškinti procesus, kaip pastiprinta moksleivių motyvacija fizinio ugdymo kontekste transformuosi į motyvaciją būti fiziškai aktyviam laisvalaikiu ir laisvalaikio fizinį aktyvumą. Gautos išvados parodė, kad parama autonomijai tiesiogiai bei netiesiogiai siejasi su palankesniais fiziniam aktyvumui motyvaciniais veiksniais ir didesniu fiziniu aktyvumu FU pamokose ir laisvalaikiu.
[:]

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas- prof. dr. Romualdas Malinauskas (Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S007)
Prof. habil. dr. Vytautas Gudonis, Šiaulių universitetas, pakeitus priklausomybę – Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S007
Doc. dr. Irina Klizienė, Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S007; gamtos mokslai, biologija, N010
Prof. dr. Vilija Bitė Fominienė, Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S007
Prof. dr. Andre Koka, Tartu universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S007

Paskelbtas recenzuojamo mokslo leidinio Scientific Research in Education 3-iasis tomas. Leidinys išleistas bendradarbiaujant LETA ir Vilniaus universitetui, jame taip pat publikuojami straipsniai, parengti LETA nacionalinėse konferencijose 2019 m. ir 2020 m. skaitytų pranešimų pagrindu. Su leidiniu galima susipažinti sekant šia nuoroda: https://www.journals.vu.lt/open-series/issue/view/1787

Visi Scientific Research in Education tomai skelbiami LETA svetainėje, skiltyje Publikacijos: https://lera.lt/publikacijos/

Sveikiname su Lietuvos Valstybės atkūrimo diena! Tegu mūsų Valstybės atkūrimo diena pažadina kiekvieno žmogaus širdyje įkvėpimą kurti gerus ir naudingus darbus.

 

Data2021 m. vasario 25 d.
Laikas15.00–17.00
Moderatoriaiprof. dr. Remigijus Bubnys
dr. Jolanta Navickaitė
Prisijungimashttps://smm-lt.zoom.us/j/6289736970
https://bit.ly/3ttzjGN
ĮŽANGALietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministras
dr. Ramūnas Skaudžius
Lietuvos mokslų tarybos pirmininkas
prof. Romas Baronas
PRISTATYMAICOVID-19 tyrimų rezultatai ir įžvalgos
Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu
(VDU)
Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu:
grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu

(VU)
Nuotolinio darbo ir mokymo proceso organizavimo modelis ir
rekomendacijos ekstremaliam ir pereinamajam laikotarpiui

(KTU, VGTU, VU)
BAIGIAMASIS ŽODISLETA prezidentė
prof. dr. Liudmila Rupšienė
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vyriausioji patarėja
prof. dr. Loreta Žadeikaitė
Informacija pasiteirauti:el. p. Liudmila.Rupsiene@baltcontract.eu, tel. 8 686 39 529;
el. p. Loreta.Zadeikaite@smm.lt, tel. 8 686 21 364.

Kviečiame dalyvauti ugdymo mokslų atstovus, tyrėjus, bendrojo ugdymo ir aukštųjų mokyklų, savivaldybių atstovus, švietimo praktikus, švietimo politikos kūrėjus, visus, kuriems aktualūs ugdymo ir švietimo pokyčiai.

 Plačiau: Forumo programoje. 

 „Anapus švietimo tyrimų metodikos pagrindų: tyrimų etika ugdymo tyrimuose“

( angl. „Beyond the Basics in Educational Research Methodology: Research Ethics in Educational Research“).

 Virtuali, interaktyvi „Vasaros mokykla 2021“, kurią rengia Jyväskylä universitetas, suteikia galimybę daktarams / doktorantams pristatyti ir gauti atsiliepimus apie savo tyrimus, dalyvauti internetiniuose seminaruose, susijusiuose su jų tema ir tyrimo metodika, pateikti klausimus tyrimo tema savo mažose mokymo grupėse, kurios siūlo saugias ir konstruktyvias debatų ir diskusijų erdves. EERA 2021 m. vasaros mokyklos tikslas – padėti studentams siekti metodiškai puikių tyrimo rezultatų, kuriuose atsižvelgiama į etinius klausimus. Bus taikoma aukštos kokybės į studentą orientuota konstruktyvistinė pedagogika, o studentų mokymasis bus sustiprintas įkvepiančia, pripažinimą turinčiais pagrindinių pranešėjų paskaitomis. Vasaros mokykla siūlo galimybę aptarti savo tyrimus ir idėjas draugiškoje, atsipalaidavusioje ir skatinančioje atmosferoje. Vasaros mokyklos metu studentai turės galimybę dirbti internetinėse grupėse, kurios yra organizuojamos remiantis tyrimų temomis ir jų metodiniais pasirinkimais. Bus naudojamas interaktyvus, novatoriškas darbas grupėse, įvairios diskusijos ir dalyvavimo veiklos.

Plačiau:: https://eera-ecer.de/seasonschools/eera-summer-school-2021/eerss-2021-theme-and-aims/

„ECER 2021“ konferencija tema „Education and Society: expectations, prescriptions, reconciliations“, nuotoliniu būdu vyks keturias su puse dienos, pradedant rugsėjo 6 d., t.y. pirmadienio rytą ir baigiant rugsėjo 10 d., penktadienį, pietų metu. Be interaktyvių pranešimų sesijų, mokslinių tyrimų dirbtuvių, diskusijų, pokalbių sesijų, plakatų pristatymo sesijų  ir simpoziumų, bus plakatų paroda ir leidėjų paroda. Abi parodos siūlo galimybę pabendrauti ir (arba) susiburti vaizdo susitikimui. Planuojama, kad pagrindiniai vaizdo įrašai būtų prieinami prieš ECER, o ECER savaitė baigsis penktadienį „pagrindinių“ pranešėjų pranešimais. Konferencijos metu bus daugybė galimybių bendrauti ir bendradarbiauti, bus organizuojama speciali veikla, kurią organizuoja tinklai, taip pat renginiai Ženevos tematika, kuriuos organizuoja vietos organizacinis komitetas Ženevoje. ECER 21 konferencija Ženevoje bus internete (jei norite gauti daugiau informacijos,spustelėkite čia).

Daugiau informacijos: https://eera-ecer.de/ecer-2021-geneva/