Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija

Juridinio asmens kodas 191974021
Adresas: H. Manto 84, LT-92294 Klaipėda

[:lt]

VU Ugdymo mokslų instituto tyrėjų grupė spalio 12 dieną Kaune vykusioje Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos konferencijoje LETA, pristatė vykdomą EK Mokslo ir Inovacijų programos HORIZON 2020 mokslinį projektą „Dialogas ir argumentavimas, ugdant  (is) kultūrinį raštingumą mokyklose“ (DIALLS). Tai bene pirmasis šios programos projektas, skiriamas Lietuvos ugdymo turinio atnaujinimui. Džiaugtumėmės, jei jame keliamos idėjos sudomintų  ir Lietuvos tyrėjus, ugdytojus ir politikos formuotojus. Ypač, kai Lietuvoje akcentuojamas tyrimais grindžiamo ugdymo turinio atnaujinimas.

Konferencijos apskritojo stalo diskusijoje „Kokiais būdais galima ugdyti kultūrinį raštingumą mokykloje? DIALLS2020 projekto siūlymai“ buvo perskaityti ir diskutuojami šie pranešimai:

  1. Pagrindiniai projekto tikslai ir veiklos (Irena Zaleskiene);
  2. Kultūrinio raštingumo atspindžiai švietimo politikos dokumentuose: tyrimo rezultatai (Sandra Kairė)
  3. Kultūrinio raštingumo ugdymo (si) strategija vaikystėje (Vaiva Juškienė)

Daugiau informacijos apie projekto partnerius, tikslus, veiklas, rezultatus ir kt. rasite projekto svetainėse ir socialiniuose tinkluose:

www.dialls2020.eu

https://www.fsf.vu.lt/mokslas/projektai/tarptautiniai-projektai/projektai-horizon-2020

Twitter @dialls2020

[:]

[:lt]Mokymai taikyti etnografinius interviu moksliniame tyrime[:]

[:lt]

Liepos 5 d. LETA prezidentė Liudmila Rupšienė kartu su valdybos narėmis Vilija Duobliene ir Irena Stonkuvienė susitiko su LR Švietimo, mokslo ir sporto ministru Algirdu Monkevičium. Susitikime taip pat dalyvav

o šios ministerijos atstovai: Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Loreta Žadeikaitė, Strateginių programų skyriaus vedėjas Ričardas Ališauskas, skyriaus  patarėja Rita Dukynaitė, Pedagogų veiklos skyriaus vedėja Vilma Bačiūtė. Susitikimo metu buvo aptarti aktualūs LETA ir ŠMSM  bendradarbiavimo aspektai ir kryptys rengiant strateginius švietimo dokumentus, įgyvendinant švietimo programas, stiprinant edukologijos mokslininkų rengimą, didinant švietimo praktikų dalyvavimą doktorantūros procesuose ir kt. Buvo sutarta dėl kai kurių konkrečių klausimų – bendradarbiavimo ir  ŠMSM partnerystės, organizuojant LETA 2019 metų konferenciją.  Sutarta dėl poreikio  susitikti platesniame LETA ir ŠMSM atstovų rate įvairiapusiškesnei diskusijai ir numatyti tolimesnius bendradarbiavimo žingsnius.[:]

[:lt]

Kviečiame dalyvauti Europos edukacinių tyrimų asociacijos (EERA) organizuojamoje ECER konferencijoje (“Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future“, ECER 2019), kuri vyks 2019 m. rugsėjo 3 – 6 d. Hamburgo universitete.

ECER konferencija yra pagrindinė Europos edukacinių tyrimų asociacijos (EERA) konferencija, kurioje susirenka apie 3000 edukaciją tyrinėjančių žmonių iš visos Europos ir pasaulio. Tai yra puiki platforma skelbti savo mokslinius tyrimus, sužinoti karščiausias edukologijos mokslo ir edukacijos praktikos naujienas, užmegzti ir stiprinti tarptautinius kontaktus, plėtoti mūsų pačių bendrystę ir bendradarbiavimą.

SVARBU. 2018 m. gruodžio mėn. 1 – 31 d. vyksta pranešimų santraukų pateikimas į ECER konferenciją (“Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future“, ECER 2019, Hamburg).

Daugiau informacijos galite rasti čia: https://eera-ecer.de/ecer-2019-hamburg/ ir https://eera-ecer.de/ecer-2019-hamburg/submission/

[:]

Arverta prieiga prie Edukacinių sistemų diagramų 2018 (informacija apie 46 edukacines sistemas). Kviečiame naudotis.

Parengtas EERA valdybos posėdžio, įvykusio Bolzano m. rugsėjo 8-9 dd, protokolas. Kviečiame susipažinti