LETA tinklai

Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo tinklas

Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo tinklo komitetas:

Pirmininkė – prof. dr. Raimonda Brunevičiūtė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)

Nariai:

prof. dr. Nijolė Petronėlė Večkienė (Kauno trečiojo amžiaus universitetas)
dr. Alicija Ramanauskaitė (Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras)
dokt. Inga Bertašienė (Vilniaus kolegija, Mykolo Romerio universitetas)

 

Bendrojo ugdymo tinklas

Bendrojo ugdymo tinklo komitetas:

Pirmininkė – prof. dr. Aušra Kazlauskienė (Vilniaus universitetas)

Nariai:

doc. dr. Aldona Augustinienė (Kaunos technologijos universitetas)
doc. dr. Asta Meškauskienė (Vilniaus universitetas)
doc. dr. Ramutė Gaučaitė (Vilniaus universitetas)
doc.dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė (Vilniaus universitetas)
dr.  Kristina Viršulienė (Vilniaus universitetas)
dokt. Asta Vaičiūnienė (Vilniaus universiteto Šiaulių akademija)
doc. dr. Emilija Sakadolskienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus universitetas)

 

 

Edukacijos tyrėjų emeritų tinklas

Edukacijos tyrėjų emeritų tinklo komitetas:

Pirmininkė – prof.dr. Rita Aleknaitė- Bieliauskienė ((Mykolo Romerio universitetas)

Nariai:

prof. habil. dr.  Marijona Barkauskaitė (Vytauto Didžiojo universitetas Švietimo akademija)
Aldona Bajorienė (VšĮ Tarptautinės socialinės akademijos direktorė).

 

Ikimokyklinio ugdymo tinklas

 Ikimokyklinio ugdymo tinklo komitetas:

Pirmininkė – doc.dr.  Rita Makarskaitė – Petkevičienė (Vilniaus universitetas)

Nariai:

prof. dr.  Ona Monkevičienė (Vytauto Didžiojo universitetas)
dr.  Sergėjus Neifachas (Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus universitetas)
prof. dr.  Daiva Malinauskienė (Vilniaus universitetas)
prof. dr. Rasa Braslauskienė (Klaipėdos universitetas)
doc. dr. Aldona Mazolevskienė (Vytauto Didžiojo universitetas)

 

 

Įtraukiojo ugdymo tinklas

Įtraukiojo ugdymo tinklo komitetas:

Pirmininkė – prof.dr.  Alvyra Galkienė (Vytauto Didžiojo universitetas)

Nariai:

prof. dr. Diana Strakšienė (Viniaus universiteto Šiaulių akademija)
prof. dr. Vilija Grincevičienė (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)
dr. Irena Kaffemanienė (Vilniaus universiteto Šiaulių akademija)
dr. Vida Ostasevičienė (Lietuvos Sporto universitetas)
dr. Regina Karvelienė (Vilniaus universiteto Šiaulių akademija)
dr. Asta Lapėnienė (Vytauto Didžiojo universitetas)

 

LETA doktorantų tinklas

LETA doktorantų tinklo komitetas:

Pirmininkė –  dokt. Vaiva Juškienė (Klaipėdos universitetas)

Nariai:

dokt. Dovilė Lisauskienė (Vytauto Didžiojo universitetas)
dokt. ses. Viktorija Voidogaitė (Vilniaus universitetas)
dokt. Indrė Diksė (Klaipėdos universitetas)

Meninio ugdymo tinklas

Meninio ugdymo tinklo komitetas:

Pirmininkė –  doc. dr. Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė (Vytauto Didžiojo universitetas)

Nariai:

prof. dr. Vida Palubinskienė (Vytauto Didžiojo universitetas)
doc. dr. Lolita Jolanta Piličiauskaitė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)
prof. dr. Diana Strakšienė (Viniaus universiteto Švietimo akademija)
prof. dr. Ričardas Bartkevičius (Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus dailės akademija)

Mokymosi visą gyvenimą tinklas

Mokymosi visą gyvenimą  tinklo komitetas:

Pirmininkė –prof. habil. dr. Palmyra Jucevičienė (Vytauto Didžiojo universitetas)

Nariai:

prof. dr. Genutė Gedvilienė (Vytauto Didžiojo universitetas)
prof. dr. Jolita Horbačauskienė (Kauno technologijos universitetas)
dr. Edita Gelbūdienė (Socialinių mokslų kolegija)
doc.dr.Justinas Sadauskas (Europos humanitarinis universitetas)

 

Pedagogų profesinio tobulėjimo tinklas

Pedagogų profesinio tobulėjimo tinklo komitetas:

Pirmininkė – prof.dr. Rūta Girdzijauskienė (Klaipėdos universitetas)

Nariai:

prof. dr. Genutė Gedvilienė (Vytauto Didžiojo universitetas)
doc. dr. Rita Mičiulienė (Vytauto Didžiojo universitetas)
doktor. Rasa Didžiulienė (Vytauto Didžiojo univeritetas)
doc. dr. Vilija Stanišauskienė (Kauno technologijos universitetas) 

Pedagogų rengimo tinklas

Pedagogų rengimo  tinklo komitetas:

Pirmininkė – prof. dr. Lina Kaminskienė (Vytauto Didžiojo universitetas Švietimo akademija)

Nariai:

doc. dr. Berita Simonaitienė (Kauno technologijos universitetas)
dokt. Vaiva Juškienė (Vilniaus kolegija)
dokt. Diana Saveikienė (Klaipėdos universitetas)
doc. dr. Aldona Augustinienė (Kauno technologijos universitetas)
dr. Vaida Jurgilė (Vytauto Didžiojo universitetas)

 

Pradinio ugdymo tinklas

Pradinio ugdymo  tinklo komitetas:

Pirmininkė – prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė (Vytauto Didžiojo universitetas)

Nariai:

doc. dr. Irina Klizienė (Kauno technologijos universitetas)
lekt. dr. Renata Kondratavičienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus kolegija)
doc. dr. Jolita Kudinovienė (Vytauto Didžiojo universitetas)
doc. dr. Erika Masiliauskienė (Vilniaus universitetas)
lekt. dr. Aida Norvilienė (Klaipėdos universitetas)
doc. dr. Irma Spiriajevienė  (Klaipėdos kolegija)
doc. dr. Aušra Žemgulienė (Vilniaus universitetas)

Projektinės veiklos tinklas

Projektinės veiklos tinklo komitetas:

Pirmininkė – dr. Eglė Pranckūnienė (Mokyklų tobulinimo centras, Klaipėdos universitetas)

Nariai:

doc.dr. Daiva Penkauskienė ( Šiuolaikinių didaktikų centras, Mykolo Romerio universitetas)

Socialinio ugdymo tinklas

Socialinio ugdymo tinklo komitetas:

Pirmininkė –prof.dr.  Odeta Merfeldaitė  (Mykolo Romerio universitetas)

Nariai:

dr. Auksė Petruškevičiūtė (Vytauto Didžiojo universitetas)
doc. dr. Edita Štuopytė (Kauno technologijos universitetas)
prof. dr. Ilona Klanienė (Klaipėdos universitetas)
lekt. dr.  Odeta Šapelytė  (Vilniaus universitetas, Šiaulių akademija)
doc. dr. Asta Railienė (Mykolo Romerio universitetas)
prof. dr. Romas Prakapas (Mykolo Romerio universitetas)
prof. dr. Vida Gudžinskienė (Mykolo Romerio universitetas)

 

Sporto edukacijos tinklas

Sporto edukacijos tinklo komitetas:

Pirmininkas –prof.dr.  Arūnas Emeljanovas (Lietuvos sporto universitetas)

Nariai:

doc. dr. Brigita Miežienė  (Lietuvos sporto universitetas)
doc. dr. Irina Klizienė (Kauno technologijos universitetas)
dr. Asta Šarkauskienė (Klaipėdos universitetas)
doc. dr.  Aušra Lisinskienė (Vytauto Didžiojo universitetas)
prof. dr. Sniegina Poteliūnienė (Vytauto Didžiojo universitetas)
Danguolė Razmaitė (Vilniaus universiteto Švietimo akademija)
doktor. Renatas Mizeras (Lietuvos Sporto universitetas)

 

Socialinio lytiškumo ir edukacijos tinklas

Socialinio lytiškumo ir edukacijos tinklo komitetas

Pirmininkė – dr. Lina Bairašauskienė (Mykolo Romerio universitetas)

Nariai:

prof. dr. Natalija Mažeikienė (Vytauto Didžiojo universitetas)
dokt. Akvilė Giniotaitė  (Vilniaus universitetas)
prof.dr. Milda Ališauskienė (Vytauto Didžiojo universitetas)

 

Strateginės plėtros ir partnerysčių tinklas

Strateginės plėtros ir partnerysčių  tinklo komitetas:

Pirmininkė – dr. Auksė Petruškevičiūtė  (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija)

Nariai:

dr. Nijolė Putrienė (Švietimo ir mokslo ministerija)
dokt. Vaiva Juškienė (Vilniaus kolegija)
prof. dr.  Remigijus Bubnys (Vilniaus universiteto Šiaulių  akademija)
dr. Aida Norvilienė (Klaipėdos universitetas)
dr. Natalija Ignatova (Načionalinė švietimo agentūra)
dr. Eglė Celiešienė (Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija)
doc. dr. Rasa Pocevičienė (Šiaulių valstybinė kolegija)
dr. Edita Butrimė (Lietuvos Sveikatos  mokslų universitetas)
dokt. Aida Kairienė (Vytauto Didžiojo universitetas)

Sveikatos ir gerovės tinklas

Sveikatos ir gerovės tinklo komitetas

Pirmininkė – dr. Aelita Skarbalienė (Klaipėdos universitetas)

Nariai:

doc. dr. Lolita Rapolienė (Klaipėdos universitetas)
lekt. Laura Giedrienė (Klaipėdos valstybinė kolegija)
doc.dr. Brigita Kreivinienė (Klaipėdos universitetas)

 

Švietimo vadybos ir lyderystės tinklas

Švietimo ir vadybos ir lyderystės  tinklo komitetas:

Pirmininkė –prof. dr. Jolanta Urbanovič (VšĮ Švietimo tyrimų ir inovacijų institutas, Mykolo Romerio universitetas)

Nariai:

prof. dr. Renata Bilbokaitė (Vilniaus universiteto Šiaulių akademija)
dr. Lina Bairašauskienė (Mykolo Romerio universitetas)
prof. dr. Romas Prakapas (Mykolo Romerio universitetas)
dr. Eglė Pranckūnienė (VšĮ Mokyklų tobulinimo centras)
doc. dr. Biruta Švagždienė (Lietuvos Sporto universitetas)
doc. dr. Berita Simonaitienė (Kauno Technologijos universitetas)
doc. dr. Jūratė Valuckienė (Vilniaus universitetas)

Tyrimų metodologijos tinklas

Tyrimų metodologijos tinklo komitetas:

Pirmininkė  –  doc. dr. Daiva Penkauskienė (Šiuolaikinių didaktikų centras, Mykolo Romerio universitetas)

Nariai:

dr.Aleksandra Batuchina (Klaipėdos universitetas)
doc.dr. Judita Kasperiūnienė (Vytauto Didžiojo universitetas)
lekt. dr.Simona Kontrimienė  (Vilniaus universitetas)
dr. Rasa Pranskūnienė (Vytauto Didžiojo universitetas)
prof.dr.Audra Skukauskaitė (Centrinės Floridos universtetas, Klaipėdos universitetas)
prof.dr. Irena Žemaitaitytė (Mykolo Romerio universitetas)
prof. dr. Liudmila Rupšienė (Klaipėdos universitetas)
dr. Milda Ratkevičienė (Klaipėdos universitetas, Kauno technologijos universitetas)
dr. Lina Bairašauskienė (Mykolo Romerio universitetas)

Ugdymo filosofijos ir politikos tinklas

Ugdymo filosofijos ir švietimo politikos tinklo komitetas:

Pirmininkė –  prof.dr. Lilija Duoblienė  (Vilniaus universitetas)

Nariai:

doc.dr. Daiva Penkauskienė (Šiuolaikinių didaktikų centras; Mykolo Romerio universitetas)

Ugdymo ir švietimo istorijos

Ugdymo ir švietimo istorijos tinklo komitetas:

Pirmininkė –doc.dr. Irena Stonkuvienė (Vilniaus universitetas)

Nariai:

prof. dr. Lilia Žukauskienė (Klaipėdos universitetas)
prof. dr. Dalia Survutaitė (Vytauto Didžiojo universitetas)
doc. dr. Vilius Šadauskas (Mykolo Romerio universitetas)