LETA tinklai

Habil. dr. Palmira Jucevičienė

Mokymosi visą gyvenimą tinklo komiteto pirmininkė
Kauno technologijos universitetas
palmira.juceviciene@ktu.lt

Dr. Jūratė Valuckienė

Švietimo vadybos ir lyderystės tinklo komiteto pirmininkė
Vilniaus universitetas
j.valuckiene@gmail.com

Dr. Arūnas Emeljanovas

Sporto edukacijos tinklo komiteto pirmininkas
Lietuvos sporto universitetas
arunas.emeljanovas@lsu.lt

Dr. Liudmila Rupšienė

Tyrimų metodologijos tinklo komiteto pirmininkė
Klaipėdos universitetas
Liudmila.rupsiene@baltcontract.eu

Prof. dr. Aušra Kazlauskienė

Bendrojo ugdymo tinklo komiteto pirmininkė
Vilniaus universitetas
akazlauskiene@yahoo.com

Doc. dr. Irena Stonkuvienė

Švietimo ir ugdymo istorijos tinklo komiteto pirmininkė
Vilniaus universitetas
irena.stonkuviene@fsf.vu.lt

Prof. dr. Lilija Duoblienė

Ugdymo filosofijos ir švietimo politikos tinklo komiteto pirmininkė
Vilniaus universitetas
lilija.duobliene@gmail.com

Doc. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo tinklo komiteto pirmininkė
Vilniaus universitetas
petkeviciene.r@gmail.com

Prof. dr. Odeta Merfeldaitė

Socialinio ugdymo tinklo komiteto pirmininkė
Mykolo Romerio universitetas
o.merfeldaite@mruni.eu

Prof. dr. Genutė Gedvilienė

Pedagogų profesinio tobulėjimo tinklo komiteto pirmininkė
Vytauto Didžiojo universitetas
genute.gedviliene@vdu.lt

Prof. dr. Alvyra Galkienė

Įtraukaus ugdymo tinklo komiteto pirmininkė
Vytauto Didžiojo universitetas
alvyra.galkiene@vdu.lt

Prof. dr. Auksė Petruškevičiūtė

Strateginės plėtros ir partnerysčių tinklo komiteto pirmininkė
Lietuvos socialinių pedagogų asociacija,
Vytauto Didžiojo universitetas
lspasociacija@gmail.com

Prof. dr. Raimonda Brunevičiūtė

Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo tinklo komiteto pirmininkė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Raimonda.Bruneviciute@lsmuni.lt

Doc. dr. Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė

Meninio ugdymo tinklo komiteto pirmininkė
Vytauto Didžiojo universitetas
vaivajuce@gmail.com

Prof. dr. Remigijus Bubnys

Strateginės plėtros ir partnerysčių tinklo komiteto pirmininkas
Vilniaus universitetas
rbubnys@gmail.com

Dr. Eglė Pranckūnienė

Projektinės veiklos tinklo komiteto pirmininkė
VŠI Mokyklų tobulinimo centras,
Klaipėdos universitetas
egle@mtc.lt

Dr. Lina Bairašauskienė

Doktorantų tinklo komiteto pirmininkė
Klaipėdos universitetas
linuteb@yahoo.com

Prof. dr. Lina Kaminskienė

Pedagogų rengimo tinklo komiteto pirmininkė
Vytauto Didžiojo universitetas
lina.kaminskiene@vdu.lt

Afil. pr. Irena Leliūgienė

Edukacijos tyrėjų emeritų tinklo pirmininkė
Mykolo Romerio universitetas
irena.leliugiene@gmail.com

Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo tinklas

Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo tinklo komitetas:

Pirmininkė – prof.dr. Raimonda Brunevičiūtė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas).

Nariai:

Inga Betrašienė, dokt. (Vilniaus kolegija, Mykolo Romerio universitetas)
Alicija Ramanauskaitė, dr. (Karaliaus Mindaugo PMC)
Nijolė Petronėlė Večkienė,  prof. dr. (Kauno Trečiojo amžiaus universitetas).

Bendrojo ugdymo tinklas

Bendrojo ugdymo tinklo komitetas:

Pirmininkė – Aušra Kazlauskienė,  prof. dr. (Vilniaus universitetas)

Nariai:

Aldona Augustinienė,  doc. dr. (Kaunos technologijos universitetas)
Ramute Bruzgeleviciene,  doc. dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Rasa Nedzinskaitė-Matačiūnienė,  dr.  (Vytauto Didžiojo universitetas)
Ramutė Gaučaitė,  doc. dr. (Vilniaus universitetas)
Gražina Šmitienė,  doc. dr.  (Klaipėdos universitetas)

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo tinklas

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo tinklo komitetas:

Pirmininkė – Rita Makarskaitė – Petkevičienė, doc.dr. (Vilniaus universitetas)

Nariai:

Ona Monkevičienė, prof. dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Sergėjus Neifachas, dr. (Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus universitetas)
Gražina Šmitienė, doc. dr. (Klaipėdos universitetas)
Daiva Malinauskienė, prof. dr. (Vilniaus universitetas)

Įtraukiojo ugdymo tinklas

Įtraukiojo ugdymo tinklo komitetas:

Pirmininkė –  Alvyra Galkienė, prof.dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)

Nariai:

Jonas Ruškus, prof.dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Irena Kaffemanienė, doc. dr. (Šiaulių universitetas)
Asta Rauduvaitė, prof. dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Viktorija Piščalkienė, doc. dr. (Kauno kolegija)
Agnė Juškevičienė, dr. (Vilniaus universitetas)
Renata Kondratavičienė, dokt. (Vilniaus kolegija)

LETA doktorantų tinklas

LETA doktorantų tinklo komitetas:

Pirmininkė – Lina Bairašauskienė, dokt. (Klaipėdos universitetas)

Nariai:

Inga Bertašienė, dokt. (Mykolo Romerio universitetas)
Rūta Bružienė, dokt. (Vilniaus universitetas)
Indrė Čergelytė–Podgrušienė, dokt. (Mykolo Romerio universitetas)
Simas Garbenis, dokt. (Vilniaus universitetas)
Kristina Grigaitė–Bliūmienė, dokt. (Lietuvos sporto universitetas)
Monika Orechova, dokt. (Vilniaus universitetas)
Nerijus Pipiras, dokt. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Diana Saveikienė, dokt. (Klaipėdos universitetas)
Sandrita Škėrienė, dokt. (Kauno technologijos universitetas)
Sandra Valantiejienė, dokt. (Mykolo Romerio universitetas)

Meninio ugdymo tinklas

Meninio ugdymo tinklo komitetas:

Pirmininkė –  Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė, doc. dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)

Nariai:

Rūta Girdzijauskienė, prof. dr. (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Klaipėdos universitetas)
Sandra Rimkutė-Jankuvienė, dr. (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)
Emilija Sakadolskienė, doc. dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Eirimas Velička (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)
Ričardas Bartkevičius, prof. (Vilniaus dailės akademija, Vytauto Didžiojo universitetas)

Pedagogų profesinio tobulėjimo tinklas

Pedagogų profesinio tobulėjimo tinklo komitetas:

Pirmininkė – Genutė Gedvilienė, prof.dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)

Nariai:

Sigitas Daukilas, prof.dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Rasa Didžiulienė, dokt. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Rimantė Pagirienė, lekt. (Panevėžio kolegija)
Aldona Augustinienė, doc.dr. (Kauno technologijos universitetas)
Danguolė Gervytė, dr. (Vilniaus universitetas)

Projektinės veiklos tinklas

Projektinės veiklos tinklo komitetas:

Pirmininkė – Eglė Pranckūnienė, dr. (Mokyklų tobulinimo centras, Klaipėdos universitetas)

Nariai:

Natalija Ignatova, dr. (Nacionalinė švietimo agentūra)
Aleksandra Batuchina, dr. (Klaipėdos universitetas)

Socialinio ugdymo tinklas

Socialinio ugdymo tinklo komitetas:

Pirmininkė – Odeta Merfeldaitė,  prof.dr.  (Mykolo Romerio universitetas)

Nariai:

Auksė Petruškevičiūtė, dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Edita Štuopytė, doc. dr. (Kauno technologijos universitetas)
Ilona Klanienė, prof. dr. (Klaipėdos universitetas)
Odeta Šapelytė, lekt. (Šiaulių universitetas)

Sporto edukacijos tinklas

Sporto edukacijos tinklo komitetas:

Pirmininkas – Arūnas Emeljanovas, prof.dr. (Lietuvos sporto universitetas)

Nariai:

Brigita Miežienė, doc. dr. (Lietuvos sporto universitetas)
Irina Klizienė, doc. dr. (Kauno technologijos universitetas)
Asta Šarkauskienė, prof.dr. (Klaipėdos universitetas)
Aušra Lisinskienė, doc.dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)

Tyrimų metodologijos tinklas

Tyrimų metodologijos tinklo komitetas:

Pirmininkė  – Liudmila Rupšenė, prof.dr. (Klaipėdos universitetas)

Nariai:

Aleksandra Batuchina, dr. (Klaipėdos universitetas)
Judita Kasperiūnienė (Vytauto Didžiojo universitetas)
Simona Kontrimienė, lekt. dr. (Vilniaus universitetas)
Daiva Penkauskienė, lekt.dr. (Mykolo Romerio universitetas)
Rasa Pranskūnienė, dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Regina Saveljeva, dr. (Klaipėdos universitetas)
Audra Skukauskaitė, prof.dr. (Centrinės Floridos universtetas, Klaipėdos universitetas)
Irena Žemaitaitytė, prof.dr. (Mykolo Romerio universitetas)

Ugdymo filosofijos ir politikos tinklas

Ugdymo filosofijos ir švietimo politikos tinklo komitetas:

Pirmininkė –  Lilija Duoblienė, prof.dr. (Vilniaus universitetas)

Nariai:

Natalija Mažeikienė, prof.dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Vita Venslovaitė, dr. (Vilniaus universitetas)
Eglė Pranckūnienė, dr. (Mokyklų tobulinimo centras)
Justina Garbauskaitė-Jakimovska, dokt. (Vilniaus universitetas)
Jogaila Vaitekaitis, dokt. (Vilniaus universitetas)

Ugdymo ir švietimo istorijos

Ugdymo ir švietimo istorijos tinklo komitetas:

Pirmininkė – Irena Stonkuvienė, doc.dr. (Vilniaus universitetas)

Nariai:

Lilia Žukauskienė, prof.dr. (Klaipėdos universitetas)
Vilius Šadauskas, dr. (Europos humanitarinis universitetas)