Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija

Juridinio asmens kodas 191974021
Adresas: H. Manto 84, LT-92294 Klaipėda

Konferencija

ŠVIETIMAS IR UGDYMAS, JUNGIANTYS BENDRUOMENES

2020 m. spalio 9 d.

Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos ir Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų instituto organizuojama IV-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencija ir IV-oji edukologijos doktorantų konferencija

Plenarinės sesijos įrašas skelbiamas čia: https://youtu.be/oeny-th0KfI

IV-oji nacionalinė edukologijos doktorantų konferencija dalinai finansuojama LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšomis pagal Vilniaus universiteto įgyvendinamą projektą „Edukologijos doktorantų akademinių kompetencijų plėtojimas”.

Organizaciniais klausimais prašome kreiptis:

Konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė – Monika Orechova, Vilniaus universitetas, monika.orechova@fsf.vu.lt

Konferencijos programa

Planuodami konferencijos temą praėjusių metų gruodį, kalbėjome apie Lietuvos ir užsienio edukologų bendruomenes, apie skirtingų Lietuvos aukštųjų mokyklų edukologų bendruomenes, svarstėme, kaip mūsų tyrimai gali suartinti mus pačius ir tikrai negalvojome, kad po pusmečio „Švietimas ir ugdymas, jungiantys bendruomenes“ įgaus dar kitokias prasmes. Šiandien jau kalbame apie tai, kaip išlaikyti ryšį tarp mokytojo ir moksleivio jiems nesusitinkant kelis mėnesius, kaip sudaryti sąlygas pirmakursiui įsilieti į universiteto bendruomenę, kai tą bendruomenę jis mato tik savo kompiuterio ekrane. Edukacijos tyrimuose neišvengiamai turėsime kalbėti apie gyvenimą iki pandemijos ir gyvenimą po jos, todėl konferencijoje ir kviečiame kalbėti ir kalbėtis apie tai, kaip nors ir nebūdami vienoje vietoje, galime išlikti kartu, kas mūsų tyrimuose ir mūsų švietime mus vienija ir jungia. Nes mokydami ir mokydamiesi mes ne tik dalinamės žiniomis, bet ir kuriame bendruomenes.

Galutinę konferencijos programą su prisijungimo nuorodomis parsisiųskite čia: KONFERENCIJOS PROGRAMA

9:00 – 9:30 Konferencijos atidarymas

9:30 – 11:00 Plenarinių pranešimų sesija

Sesijoje dalyvauja prof. habil. dr. R. Želvys (Vilniaus universitetas), prof. dr. G. Mažeikis (Vytauto Didžiojo universitetas), dr. S. Kairė (Vilniaus universitetas). Sesiją moderuoja LETA Prezidentė, prof. dr. L. Rupšienė (Klaipėdos universitetas).

11:00 – 11:30 Pertrauka

11:30 – 13:00 Teminės sekcijos (1)

 • Daugiakultūrė mokymosi aplinka: iššūkiai ir galimybės (Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo tinklas, moderuoja prof. dr. R. Brunevičiūtė, LSMU)
 • Pasaulis vaikui: gerovės ir pažinimo darnos paieška (Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo tinklas, moderuoja doc. dr. R. Makarskaitė-Petkevičienė, VU)
 • Diskusija „Įtraukusis ugdymas: įgyvendinimo trikdžių ir galimybių naratyvas“ (Įtraukiojo ugdymo tinklas ir Švietimo vadybos ir lyderystės tinklas, moderuoja prof. dr. A. Galkienė, VDU ir prof. habil. dr. V. Targamadzė, VU)
 • Pedagogų kvalifikacijos iššūkiai ir darbo procesų skaitmenizacija (Pedagogų profesinio tobulėjimo tinklas, moderuoja prof. dr. G. Gedvilienė, VDU)
 • Tyrimais grįsta ugdymo turinio kaita (Bendrojo ugdymo tinklas, moderuoja prof. dr. A. Kazlauskienė, ŠU)
 • Ugdymo sistemos ir metodai, įgalinantys bei skatinantys savivaldų mokymąsi (Mokymosi visą gyvenimą tinklas, moderuoja prof. habil. dr. P. Jucevičienė, KTU)
 • Socialinės edukacijos transformacijos visuomenės gerovei (Socialinio ugdymo tinklas ir Strateginių partnerysčių tinklas, moderuoja prof. dr. O. Merfeldaitė, MRU ir dr. A. Petruškevičiūtė, VDU)
 • Ką siūlo šiuolaikinė filosofija paradigmų virsmuose pasiklydusiam švietimui: metodologijos klausimas? (Ugdymo filosofijos ir švietimo politikos tinklas, moderuoja prof. dr. L. Duoblienė, VU)
 • Meninio ugdymo aktualijos: iššūkiai moksliniams tyrimams ir praktinėms veikloms (Meninio ugdymo tinklas, moderuoja doc. dr. V. Jucevičiūtė-Bartkevičienė, VDU)
 • Meninio ugdymo aktualijos, tarptautinė sekcija (Meninio ugdymo tinklas, moderuoja prof. dr. V. Tūtlys ir prof. dr. L. Kaminskienė, VDU)

13:00 – 13:30 Pertrauka

13:30 – 15:00 Teminės sekcijos (2)

 • Pedagogų kvalifikacijos iššūkiai ir darbo procesų skaitmenizacija (Pedagogų profesinio tobulėjimo tinklas, moderuoja prof. dr. G. Gedvilienė, VDU)
 • Diskusija „Daugiakultūrė mokymosi aplinka: iššūkiai ir galimybės“ (Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo tinklas, moderuoja prof. dr. R. Brunevičiūtė, LSMU)
 • Meninio ugdymo aktualijos: iššūkiai moksliniams tyrimams ir praktinėms veikloms (Meninio ugdymo tinklas, moderuoja doc. dr. V. Jucevičiūtė-Bartkevičienė, VDU)
 • Ką siūlo šiuolaikinė filosofija paradigmų virsmuose pasiklydusiam švietimui: metodologijos klausimas? (Ugdymo filosofijos ir švietimo politikos tinklas, moderuoja prof. dr. L. Duoblienė, VU)
 • Ugdymo sistemos ir metodai, įgalinantys bei skatinantys savivaldų mokymąsi (Mokymosi visą gyvenimą tinklas, moderuoja prof. habil. dr. P. Jucevičienė, KTU)
 • Įtraukusis ugdymas: įgyvendinimo trikdžių ir galimybių naratyvas (Įtraukiojo ugdymo tinklas ir Švietimo vadybos ir lyderystės tinklas, moderuoja prof. dr. A. Galkienė, VDU ir prof. habil. dr. V. Targamadzė, VU)
 • Diskusija „Pasaulis vaikui: gerovės ir pažinimo darnos paieška“ (Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo tinklas, moderuoja doc. dr. R. Makarskaitė-Petkevičienė, VU)
 • Diskusija „Kokį edukologijos mokslą noriu matyti Lietuvoje“? (Doktorantų tinklas, moderuoja dokt. Monika Orechova, VU)
 • Diskusija „LETA kaip mokslinių projektų bendrakūros erdvė“ (Projektinės veiklos komitetas, moderuoja dr. E. Pranckūnienė)

15:00 – 15:30 Pertrauka

15:30 – 16:30 Panelinė diskusija ir konferencijos uždarymas

Edukologijos mokslo vertinimas Lietuvoje: skatinti negalima bausti?

Prelegentai: Prof. habil. dr. P. Jucevičienė (Kauno technologijos universitetas), prof. dr. G. Mažeikis (Vytauto Didžiojo universitetas), prof. dr. L. Rupšienė (Klaipėdos universitetas), dr. E. Stumbrys (Lietuvos mokslo tarybos Mokslo politikos ir analizės skyriaus vedėjas), dokt. V. Šadauskas (Vytauto Didžiojo universitetas), prof. habil. dr. R. Želvys (Vilniaus universitetas). Moderuoja prof. dr. L. Duoblienė (Vilniaus universitetas).

16:30 – 17.00 LETA narių visuotinis susirinkimas